GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008512022 MICROWAVE TECHNIQUES Seçmeli Ders Grubu 4 7 6,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı yüksek frekanslarda çalışan devreler filtre, uyumlama devreleri, yükselteç ,g üç bölücü, yönlü kuplör,, iletişim alt sistemlerini tanıtmaktır. Öğrenciler bu sistemlere yönelik bilgisayar destekli modelleme, analiz ve tasarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri edineceklerdir.


Dr. Öğr. Üyesi Çağatay AYDIN


1 RF ve mikrodalga frekanslarında iletim hatlı devrelerin analizini yapmak.
2 Smith abağı kullanımını öğrenmek, uyumlama devrelerinin analiz ve tasarımında kullanabilmek
3 İki kapılı mikrodalga devrelerinin ABCD ve Saçınım parametreleri ile karakterize edilmesini yapabilmek ve bilgisayar destekli tasarım araçlarını kullanabilmek.
4 Mikrodalga filtrelerin, yönlü kuplör ve güç bölücülerin analiz ve tasarımını yapabilmek.
5 Mikrodalga yükselteç prensiplerini anlamak, S-parametrelerini maksimum kazançlı yükselteç tasarımında kullanabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Mikrodalga mühendisliğine giriş. İletim hatları. Empedans dönüşümü ve uyumlaştırma. Smith abağı. Mikrodalga devre analizi, matris gösterimleri, genelleştirilmiş saçılım parametreleri. Mikrodalga süzgeçleri. Mikrodalga yükselteçleri. Güç bölücüler ve yönlü bağlaçlar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Mikrodalga iletim hatlarına ve mikrodalga mühendisliğine giriş
2 İletim hattı kuramı İletim hattı kuramı
3 Sonlandırılmış iletim hatlarının analizi Sonlandırılmış iletim hatlarının analizi
4 Smith abağı Smith abağı
5 Empedans uyumlama ve Smith abağı uygulamaları Empedans uyumlama ve Smith abağı uygulamaları
6 Mikrodalga devre karakterizasyonu: ABCD ve Saçılma parametreleri Mikrodalga devre karakterizasyonu: ABCD ve Saçılma parametreleri
7 Mikrodalga devre karakterizasyonu: ABCD ve Saçılma parametreleri Mikrodalga devre karakterizasyonu: ABCD ve Saçılma parametreleri
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 İki kapılı devre analizi ve CAD araçları kullanımı İki kapılı devre analizi ve CAD araçları kullanımı
10 Mikrodalga filtreler: Butterworth ve Chebyshev karakteristikleri, Filtre dönüşümleri ve dağınık parametreli filtre tasarımı Mikrodalga filtreler: Butterworth ve Chebyshev karakteristikleri, Filtre dönüşümleri ve dağınık parametreli filtre tasarımı
11 Mikrodalga yükselteçleri: İki kapılı güç kazancı, Stabilite Mikrodalga yükselteçleri: İki kapılı güç kazancı, Stabilite
12 Maksimum kazançlı yükselteç tasarımı Maksimum kazançlı yükselteç tasarımı
13 Güç bölücüler Güç bölücüler
14 Yönlü kuplörler Yönlü kuplörler

1. David M. Pozar, “Microwave Engineering”, 3rd Ed., John Wiley and Sons, 2005 2. Reinhold Ludwig and Pavel Bretchko, “RF Circuit Design: Theory and Applications", Prentice Hall, 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 172

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek