GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008142022 YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilere yüksek gerilimin tanımını yapıp, yüksek gerilim altında çalışan düzlemsel, küresel ve silindirsel elektrotların çalışma prensiplerini anlatmaktır. Ayrıca, gazlarda, sıvılarda ve katılarda elektriksel boşalmaların anlatılarak yüksek gerilimin etkilerinin benimsetilmesi amaçlanmaktadır. Daha sonra, yürüyen gerilim dalgalarını inceleyebilmek için geliştirilmiş olan Bergeron methodları incelenerek bunların problemlerde nasıl uygulanacağı anlatılmaktadır. Bu sayede öğrenciler yüksek gerilim ile ilgili temel konularda bilgi sahibi olmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇA


1 Her türlü elektrot sistemi için statik elektrik alanlarının hesabını yapabilmek.
2 Boşalma olaylarını anlamak, ayırt etmek, önlemek ve kullanmak.
3 Aşırı gerilimlerin nedenlerini ve önlemlerini bilmek
4 Yürüyen gerilim dalgalarını anlayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Statik Elektrik Alan, Düzlemsel, Küresel ve Silindirsel Elektrotlar, Katı, Sıvı ve Gazlarda Elektriksel Boşalmalar,Yürüyen Gerilim, Bergon Methodu, Parafudrlar, Yıldırıma Karşı Topraklama


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yüksek gerilime giriş Rehberli Problem Çözme
2 Statik elektrik alanın temel denklemleri ve statik elektrik alan hesaplanması, Statik elektrik alanda enerji ve kuvvet hesabı Rehberli Problem Çözme
3 Bir ve iki tabakalı düzlemsel elektrot sistemlerin incelenmesi Rehberli Problem Çözme
4 Eş-merkezli küresel elektrot sistemlerinin incelenmesi Rehberli Problem Çözme
5 Eş-eksenli silindirsel elektrot sistemlerinin incelenmesi Rehberli Problem Çözme
6 Tabakalı elektrot sistemleri Rehberli Problem Çözme
7 Tabakalı elektrot sistemleri Rehberli Problem Çözme
8 VİZE (ARA SINAV) HAFTASI
9 Çok tabakalı silindirsel elektrot sistemlerin, bir ve çok damarlı YG kablolarının incelenmesi Rehberli Problem Çözme
10 Koruma iletkenli üç faz hatlı sistemler., İç ve dış aşırı gerilimler, Parafudrların incelenmesi Rehberli Problem Çözme
11 Gazlarda boşalma olayları Rehberli Problem Çözme
12 Korona Boşalmaları, Yüzeysel Boşalmalar, Yıldırım Boşalmaları Rehberli Problem Çözme
13 Katılarda boşalma olayları Rehberli Problem Çözme
14 Sıvılarda boşalma olayları Rehberli Problem Çözme
15 Yürüyen gerilim dalgalarının Bergeron metodu ile incelenmesi Rehberli Problem Çözme
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1.Prof.Dr.Muzaffer ÖZKAYA, Yüksek Gerilim Tekniği : Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul 1996. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Akpınar S., Yüksek Gerilim Tekniği, Karadeniz Teknik Üniv., Trabzon, 1997 2. Özcan Kalenderli, Celal Kocatepe ve Oktay Arıkan, Çözümlü Problemlerle Yüksek Gerilim Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul 2015.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 3
ÖÇ 3 5 3
ÖÇ 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek