GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008162022 PHOTONİCS AND DEVİCE APPLİCATİONS Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı öğrencilerin; fotonik aygıtların temel prensiplerinin anlaşılması, aygıtın karakteristiğinde etkili değişik proseslerin etkilerinin anlaşılması, yeni fotonik aygıtların tasarlanması becerilerini elde etmesidir.


Doç. Dr. Yavuz Öztürk


1 Fotonik/optoelektronik ve ilgili fizik temellerini mühendislik uygulamalarında kullanma becerisi
2 Mühendislikte kullanılan temel optoelektronik-fotonik aygıtları tasarlama ve simüle etme becerisi
3 Optoelektronik-fotonik aygıtların malzemeden üretimine kadar karşılaşılabilecek problemlerini ilgili parametreleriyle tanımlama ve çözme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Işığın dalga özellikleri • Dielektrik dalga kılavuzu ve özellikleri • Optik fiberler ve özellikleri • Zayıflama ve dispersiyon • Yarıiletkenler ve özellikleri • Işık saçan diyot yapısı, çalışma prensipleri, malzeme özellikleri, tasarım parametreleri, uygulama boyutu • LAZER yapıları, çalışma prensipleri, malzeme özellikleri, tasarım parametreleri, çeşitleri, uygulama boyutu • Fotoalgılayıcı yapısı, çalışma prensipleri, malzeme özellikleri, tasarım parametreleri, uygulama boyutu • Fotovoltaik aygıtlar, yapısı, çalışma prensipleri, malzeme özellikleri, tasarım parametreleri, uygulama boyutu


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Işığın Dalga Özellikleri: Homojen ortamda ışık yayılımı, kırılma indeksi,grup hızı ve grup indeks Proje çalışması
2 Işığın Dalga Özellikleri:Snell Kanunu, toplam iç yansıma, Frensel denklemleri, girişim Proje çalışması
3 Dielektrik Dalga Kılavuzu: Simetrik dielektrik dalga kılavuzu, yapısı, parametreleri, tek ve çok modlu dalga kılavuzu Proje çalışması
4 Dielektrik Dalga Kılavuzu: dispersiyon kavramı ve çeşitleri ve parametreleri Proje çalışması
5 Optik Fiberler: basamak indeks fiberler, nümerik aparture, tek modlu fiberlerde dispersiyon çeşitleri ve parametreleri, Proje çalışması
6 Optik Fiberler: bit-oranı, elektriksel ve optik bantgenişliği, Işığın emilme ve saçılma özellikleri ve parametreleri Proje çalışması
7 Optik Fiberler: fiberlerde zayıflama, fiber üretimi, Küçük Sınav, Proje çalışması
8 Arasınav
9 Yarıiletkenler ve Işık Saçan Diyotlar: yarıiletken kavramına giriş, p-n jonksiyon prensipleri, p-n jonksiyon bant diyagramları, Küçük Sınav, Proje çalışması
10 Yarıiletkenler ve Işık Saçan Diyotlar: ışık saçan diyotlar, malzeme, yapısı ve çalışma prensipleri, ışık saçan diyotların karakteristikleri ve fiber optik haberleşmede kullanımı Küçük Sınav, Proje çalışması
11 Lazerler: Foton yükseltimi, uyarımlı yayılım, oran denklemleri, optik fiber yükselticileri, Küçük Sınav, Proje çalışması
12 Lazerler: gaz lazerler ve çıkış spektrumları, Lazer osilasyon şartları, lazer diyot çalışma prensipleri, karakteristikleri Küçük Sınav, Proje çalışması
13 Fotoalgılayıcılar: p-n jonksiyon fotodiyodun temelleri, soğurma katsayısı, quantum verimliliği ve cevap verebilirliği, pin fotodiyod çığ fotodiyotlar Küçük Sınav, Proje çalışması
14 Fotovoltaik Aygıtlar: güneş enerjisi spektrumu, fotovoltaik aygıt temelleri, akım-gerilim karakteristiği, seri direnç ve elektriksel eş devre modeli, güneş pili malzemeleri, aygıtları ve verimlilikleri Küçük Sınav, Proje çalışması
15 Genel tekrar Proje çalışması
16 Final sınavı

1. Kasap S. O., “Optoelectronics and Photonics Principles and Practices”, Prentice Hall, 2001, 2. Pierret R. F., “Semiconductor Device Fundamentals”, Addison-Wesley, 1996Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek