GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008202022 ANTENNAS AND PROPAGATION Seçmeli Ders Grubu 4 8 6,00

Lisans


İngilizce


Elektromanyetik dalgalar kullanılarak haberleşme mantığını anlamaları, dalga teorisi ile fikir sahibi olmaları ve anten mekanizmalarının çalışma mantığının ve iletimin anlaşılması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. Korkut Yeğin


1 Elektromanyetik dalga teosini kavrayabilme
2 Verilen bir anten tipi için matematiksel model oluşturabilme
3 Matematiksel ilişkilerden yararlanma gücünü pekiştirebilme
4 Verilen bir durum için dizayn yapabilme yeteneğini arttırma
5 Fiziksel bir sistemi yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antenler Anten parametreleri Radyasyon integralleri Tel antenler Halka antenler Anten dizileri Açıklıklı Antenler İletim


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 ANTENLER: Anten Tipleri, radyasyon mekanizmaları, akım dağılımları Rehberli problem çözme
2 ANTEN PARAMETRELERİ: Radyasyon deseni, radyasyon güç yoğunluğu, direktivite Rehberli problem çözme
3 ANTENNA PARAMETERS: Radiation pattern, radiation power density, directivity Rehberli problem çözme
4 RADYASYON İNTEGRALLERİ: Vektör potansiyeli, uzak alan radyasyonu Rehberli problem çözme
5 RADYASYON İNTEGRALLERİ: Eşlik teoremi Rehberli problem çözme
6 LİNEER TEL ANTENLER: Dipol, yakın alan, uzak alan hesaplamaları Rehberli problem çözme
7 LİNEER TEL ANTENLER: Bölge ayrılmaları, sonlu uzunluktaki dipole, yarım dalgaboyu dipole, imaj teorisi Rehberli problem çözme
8 Arasınav
9 HALKA ANTENLER: Küçük dairesel halka, yakın ve uzak alan hesaplamaları Rehberli problem çözme
10 HALKA ANTENLER: Düzgün akımlı dairesel halka, yer ve dünya etkileri Rehberli problem çözme
11 ANTEN DİZİLERİ: 2 elemanlı antenler, N elemanlı lineer dizi Rehberli problem çözme
12 ANTEN DİZİLERİ: Dizi faktörü Rehberli problem çözme
13 ANTEN DİZİLERİ: N-elemanlı dizi direktivite, dizayn prosedürü, dikdörtgen-polar dönüşüm Rehberli problem çözme
14 ANTEN DİZİLERİ: Dikdörtgen-polar dönüşüm Rehberli problem çözme
15 Genel tekrar Rehberli problem çözme
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Stutzman and Thiele “Antenna Theory and Design ”, John Wiley, New York, 1997.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Proje Hazırlama 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 165

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4 3
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek