GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505003262022 SİNYAL VE SİSTEM ANALİZİ Ders 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; sürekli ve ayrık-zaman sinyal tipleri ve temel sistem özellikleri kavraması, zaman ve frekans ortamı ilişkilerinin gerçekleştirilebilmesi, bu bağlamda Fourier serisi ve dönüşümü işlemlerini yapabilmesi ve spektrum hesaplanmasıdır.


Prof. Dr. Mehmet ENGİN


1 Zaman ve frekans ortamı arasında ilişki kurabilmek için dönüşüm yöntemlerini gerçekleştirebilme
2 Genel bir periyodik / periyodik olmayan yapılı deterministik sinyallerin analizini yapabilme
3 Doğrusal, zaman-değişimsiz sürekli zaman sistemlerinin, dürtü ve frekans yanıtlarının türetilebilmesi
4 Teorik özellikleri verilen ve yukarıda açıklanmış sistemlerin, simülasyon ortamlarda gerçeklenmesini sağlayabilme
5 Bu deneylerde gerekecek, araç ve gereçleri kullanma becerisini kazanabilme
6 Analiz ve sentez işlemleri sonucunda elde edilen verileri; rapor halinde sunma ve yorumlayabilme

Birinci Öğretim


Devre Analizi 2


Yok


• Karmaşık üsseller ve sinüsoidaller • Spektrum gösterimleri • Sürekli zaman sinyaller ve sistemler • Sürekli zaman Fourier dönüşümü • Frekans yanıtı • Spektrum hesaplanması


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 KARMAŞIK ÜSSELLER VE SİNÜSOİDALLER MATLAB’e Giriş
2 KARMAŞIK ÜSSELLER VE SİNÜSOİDALLER MATLAB’e Giriş
3 KARMAŞIK ÜSSELLER VE SİNÜSOİDALLER MATLAB’e Giriş
4 SPEKTRUM GÖSTERİMLERİ: Sinusodiallerin toplamının spektrumu, periyodik dalga biçimleri, Fourier serileri Kompleks Üssele Giriş
5 SPEKTRUM GÖSTERİMLERİ: Fourier serilerinin spektrumu, periyodik sinyallerin Fourier analizi, zaman-frekans spektrumu Kompleks Üssele Giriş
6 SÜREKLİ ZAMAN SİNYALLER VE SİSTEMLER: Sürekli zaman sinyalleri, birim darbe, sürekli zaman sistemler, LTI sistemler İki Konvolüsyon GUI’si
7 SÜREKLİ ZAMAN SİNYALLER VE SİSTEMLER: Temel LTI sistemlerin darbe yanıtı, darbelerin konvolüsyonu, konvolüsyon integrallerin hesaplanması, LTI sistemlerin özellikleri İki Konvolüsyon GUI’si
8 SÜREKLİ ZAMAN FOURİER DÖNÜŞÜMÜ: Fourier dönüşümünün tanımı, Fourier dönüşüm ve spektrum, Fourier dönüşümü örnekleri Fourier Serileri
9 Ara Sınav
10 SÜREKLİ ZAMAN FOURİER DÖNÜŞÜMÜ: Fourier dönüşümü özellikleri, konvolüsyon özelliği, temel LTI sistemler, çarpma özelliği Fourier Serileri
11 FREKANS YANITI: LTI sistemler için frekans yanıtı fonksiyonu, gerçel sinusoidal sinyallere yanıtı Fourier Serileri
12 FREKANS YANITI: Ideal filtreler, ideal filtrelerin uygulanması, zaman-ortamı veya frekans-ortamı Fourier Serileri
13 SPEKTRUM HESAPLANMASI Hızlı Fourier Dönüşümü
14 SPEKTRUM HESAPLANMASI Hızlı Fourier Dönüşümü
15 Genel tekrar Problem çözme
16 Final Sınavı

McClellan, J., Schafer, R., Yoder, M.: “Signal Processing First”, Prentice Hall, New Jersey, 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Laboratuvar Sınavı 3 1 3
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 4 3
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
ÖÇ 6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek