GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505003622022 INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEMS Ders 3 6 5,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı haberleşme sistemlerinin tanıtılması ve haberleşme sistem bileşenlerinin analiz edilmesidir.


Dr. Öğretim Üyesi Bilge Kartal Çetin


1 Filtreleme Örnekleme ve Modülasyonu içeren temel analog ve sayısal haberleşme sisteminin analizini yapabilme
2 Bazı sınırlamalar altında temel bir haberleşme sisteminin tasarımı
3 Fourier analizi ve devre teorisindeki teknik ve kavramları haberleşme sistemlerinde uygulayabilme
4 Haberleşme sisteminin performans analizini yapabilme ve bir haberleşme sisteminin tasarımı arkasındaki sebepleri tanımlayabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Haberleşme sinyalleri için enerji ve güç yoğunluk fonksiyonlarının hesaplanması, Orthogonal Sinyal Uzayı, Parseval Teoremi,LTI sistemlerin sinyal gürültü oranının ve bandgenişliğinin hesaplanması, Haberleşme kanalında sinyal bozunumunun incelenmesi, Shannon Kanal Kapasitesi, Genlik ve Açı modülasyonlarının zaman ve frekans bölgesinde analizi, İlişki ve Özilişki fonksiyonları ve haberleşme sistemlerinde kullanımı, Örnekleme Teoremi, Darbe kod Modulasyonu ve Delta Modulasyonunun tanıtılması, Sayısal Haberleşme sistemleri, Hat Kodlaması, EYE diyagramı, Sinyal Yıldız Kümesi, Bit Hata Oranı, M-ary Sayısal Taşıcı Modülasyonu, Bilgi Kuramı, Entropi, Yayılı Spectrum Haberleşmesi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Haberleşme sistemlerinin tanıtımı, Kanal etkisi, Gürültü, Bandgenişliği, Sinyal gürültü oranı, Shannon Kanal kapasitesi Rehberli Problem Çözümü
2 Modülasyon ve Sinyal Sezimi, Bilgi Kuramı, Entropi, Kaynak Kodlaması, Yayılı Spectrum Haberleşmesi Frekans Ortamında Analiz ve Güç Spektrumu
3 Sinyal ve Sinyal Uzayı, Enerji ve Güç Sinyalleri, Sinyanlerin Benzerlik İlişkisi, Özilişki Fonksiyonu, Orthogonal Sinyal Seti, Parseval Teoremi Faz Bozulması, Öz ve Çapraz İlinti
4 Sinyallerin analizi ve haberleşma kanalından iletimi, Haberleşma kanalındaki sinyal bozunumu, Enerji ve Güç yoğunluk Fonksiyonları, FDM, TDM, Karmaşık temelband gösterimi Rehberli Problem Çözümü
5 FDM, TDM, Karmaşık temelband gösterimi Rehberli Problem Çözümü
6 Genlik ve Açı Modülasyonu ve Gürültülü kanalda performans analizi Genlik Modülasyonu
7 Nyquist Teoremi, İdeal ve pratik örnekleme, Kuantalama, Kuantalama Hatası, Bir biçimli ve bir biçimli olmayan kuantalama, Frekans Modülasyonu
8 Arasınav
9 Darbe Kod Modülasyonu, Farksal Darbe Kod Modülasyonu Açı Modülasyonu
10 Darbe kod modülasyonunda iletim bandgenişliği ve çıkış sinyal gürültü oranı Örnekleme ve Kuantizasyon
11 Positif Negatif korelasyon, Random Değişkenlerin toplamı, Merkezi limit Teoremi Örnekleme ve Kuantizasyon
12 Sayısal veri iletiminin temel prensipleri, Simgelerarası girişim Rehberli Problem Çözümü
13 Darbe şekillendirme, EYE diagramı, Sinyal Yıldız kümesi Rehberli Problem Çözümü
14 Binary taşıyıcı modülasyonu, M-ary Taşıyıcı modülasyonu Kanal Bozulması, ISI, Eşleşen Filtre Tasarımı
15 Bandgeçiren sinyallerin Orthogonal Sinyal Temsili, Bit hata oranı analizi Rehberli Problem Çözümü
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: Modern Digital and Analog Communication Systems, B.P. Lathi, Zhi Ding, Oxford University Press, 4th Edition. Önerilen Kaynaklar: 1. Communication System Engineering (Third Edition), John, G. Proakis, Masoud Salehi 2. Digital and Analog Communication Systems, (Fourth Edition), Leon W. Couch II 3. Contemporary Communication Systems Using MATLAB, 3th edition, J. G. Proakis, M. Salehi, G. Bauch, 2013, Cengage Learning 4. Communication Systems, 5.ed, A. B. Carlson, P.B. Crilly, 2002, McGraw-Hill, New YorkYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Laboratuvar 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 153

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 4 3
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek