GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505002402022 CIRCUIT ANALYSIS 2 Ders 2 4 6,00

Lisans


Türkçe


Elektrik-elektronik mühendisliğinin tüm alanlarında gerekli olan devre analizlerinde kullanılan temel terminolojinin, kurallarının ve analiz yöntemlerinin öğretilmesidir.


Prof. Dr. Gökalp Kahraman


1 Dönüşümleri kullanarak elektrik devrelerini analiz edebilme ve çözebilme becerisi
2 Filtre devrelerini analiz edebilme, çözebilme ve tasarlama becerisi
3 Elektrik devrelerinde temel ölçme becerisi
4 Frekans cevabı, harmonik ve dürtü cevabı kavramlarını anlamak

Birinci Öğretim


Devre Analizi 1


Yok


Sinüzoidal kalıcı-hal güç hesapları, devre analizinde Laplace dönüşüm, frekans seçici filtreler için devre tasarımı, Fourier serisi ve devrelerin/filtrelerin frekans cevabı, harmonikler, dürtü cevabı, konvolusyon.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama / Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sinüzoidal Sürekli Hal Analizi: Sinüzoidal kaynak, Fazör, Frekans ortamında pasif devre elemanları, Frekans ortamında Kirchoff kanunları Karmaşık sayılar ile işlemler / Laboratuvar Tanıtımı
2 Sinüzoidal Sürekli Hal Analizi: Frekans ortamında devre çözüm teknikleri Problem Çözme ve Mini Sınav / Osiloskop
3 Sinüzoidal Sürekli Hal Güç Hesaplamaları: Anlık güç, Ortalama ve reaktif güç, RMS değer, Kompleks güç, Güç hesaplamaları, Maksimum güç transferi Problem Çözme ve Mini Sınav / Osiloskop
4 Fourier Serileri Analizi, Fourier katsayıları, Simetri durumlarının Fourier katsayılarına etkisi, Periyodik fonksiyonlarını rms değeri, Fourier serilerinin üstel gösterimi, Genlik ve Faz spektraları Problem Çözme ve Mini Sınav / Pratik Bakış Açısı Tasarımı Deneyi
5 Frekans Seçici Devrelere Giriş: Alçak geçiren filtreler, Yüksek geçiren filtreler, Bant geçiren fitreler, Bant durduran filtreler Problem Çözme ve Mini Sınav / Bobin Deneyi
6 Aktif Filtre Devreleri: Birinci derece alçak ve yüksek geçiren filtreler, Opamplı bant geçiren ve bant durduran filtreler, Yüksek derece opamplı filtreler Problem Çözme ve Mini Sınav / Kapasitör Deneyi
7 Trafo, Karşılıklı endüktans ve frekans ortamında çözümleri Problem Çözme ve Mini Sınav / AC (RMS) ve DC Deneyi
8 Üç-faz Devreler: Üç-faz gerilimler, üç-faz gerilim kaynakları, Yıldız-yıldız ve yıldız-delta devrelerinin analizi, Üç fazlı devrelerde güç hesabı Problem çözme ve Mini Sınav / RLC Deneyi
9 Ara Sınav-1
10 Laplace dönüşümüne giriş: Laplace dönüşümü tanımı, step fonksiyonu, impulse fonksiyonu ve konvolusyon Problem Çözme ve Mini Sınav / RLC Deneyi
11 Laplace dönüşümü uygulanması, Ters Laplace dönüşümü, Laplace dönüşümü uygulanmış fonksiyonun kutup ve sıfırları. Başlangıç ve son değer teorileri Problem Çözme ve Mini Sınav / Pasif Filtreler Deneyi
12 S ortamı devre elemanları, S ortamı devre analizi ve uygulamaları, Transfer fonksiyonları Problem Çözme ve Mini Sınav / AC Rezonans Deneyi
13 Kısmi kesir açılımı ile transfer fonksiyonu, Konvolüsyon integrali, Transfer fonksiyonu ve sürekli hal cevabı, Devre analizinde impulse fonksiyonu Problem Çözme ve Mini Sınav / AC Güç Analizi Deneyi
14 Ara Sınav-2 Pratik Bakış Açısı Tasarımı Deneyi
15 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1- Electric Circuits, James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Prentice Hall, 10th edition, 2015. YARDIMCI KİTAPLAR: 1- Fundamentals of Electric Circuits, C. Alexander, M. O. Sadiku, McGrawHill, 6th Edition, 2016.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 60
Laboratuvar 1 40
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Laboratuvar 14 3 42
Deney 14 1 14
Gözlem 14 1 14
Beyin Fırtınası 14 1 14
Rapor Hazırlama 8 2 16
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Laboratuvar Ara Sınavı 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 170

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek