GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
PF302 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

LisansBu dersin sonunda öğrencilerin öğretim teknolojilerini ve araçlarını kullanarak 21. yy. öğrenen özelliklerine ve tasarım ölçütlerine uygun öğretim materyalleri tasarlamak amaçlanmaktadır.1 Öğretim teknolojilerinin temel kavramlarını açıklayabilme
2 21. yy. öğrenen becerilerini davranış haline getirebilme
3 Çoklu ortam tasarım ilkelerini uygulayabilme
4 Web 2.0 araçlarını kullanabilme

Birinci Öğretim[Yok]


Bu dersin içeriğinde, öğretim teknolojilerinin temel kavramları, öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması, öğretim teknolojileri yaklaşımları, 21. yy. becerileri, araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri ve öğretim materyallerinin tasarım özellikleri ve web araçları kullanılarak materyal tasarımı konularına değinilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı, kapsamı ve kuralları
2 Öğretim Teknolojisinin temel kavramları
3 Öğretim teknolojisinin tarihsel gelişimi
4 Görsel işitsel araçlar
5 Çoklu ortam Tasarım ilkeleri
6 Öğretimde iletişim öğeleri
7 Öğretim materyali tasarım ögeleri
8 Ara Sınav
9 Öğretim teknolojisinde etik
10 Öğretim materyali örnekleri- final ödevinin anlatımı
11 Web 2.0 öğretim teknolojileri-animasyon tasarlama araçları
12 Web 2.0 öğretim teknolojileri-Afiş tasarlama araçları
13 Web 2.0 öğretim teknolojileri-değerlendirme araçları
14 Öğretim materyali örnekleri
15 Sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik
16 Final Projesi

"Kabakçı Yurdakul, I. (Ed). (2013). Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Anı Yayıncılık. Yalın, K. T. (Ed). (2019). Öğretim Teknolojileri. Ankara: Asos Yayıncılık. Dursun, Ö. Ö. ve Odabaşı, H. F. (Eds). (2017). Çoklu Ortam Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık."Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 30 30
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek