GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
CAL1032023 CALCULUS I Ders 1 1 7,00

Lisans


Türkçe


Bu dersde, Elektrik Elektronik l mühendisliği öğrencileri için diğer derslerinde gereksinim duyacakları araçları öğretmek ve mühendislik problemlerini tanımlama ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Academic Personal of Mathematics Department


1 Diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçları öğrenebilme
2 Mühendislik problemlerine analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğini kazanabilme
3 Matematiksel düşünceyi geliştirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Değişme hızı kavramı • Limit ve süreklilik kavramları • Türev • Türev uygulamaları (özellikle optimizasyon) • İntegral • İntegral uygulamaları • Vektör cebiri • Matris cebiri • Bir kuvvet serisi olarak Taylor (ve Maclaurin) serileri


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Değişme hızı kavramı Limit ve süreklilik kavramları Rehberli problem çözme
2 Belirtik-örtük-parametrik türev ve zincir kuralı Rehberli problem çözme
3 Türevin geometrik anlamı ve eğrilerin doğrusal yaklaştırması (teğetler) Rehberli problem çözme
4 Roll teoremi ve Ortalama Değer teoremi Rehberli problem çözme
5 Türev uygulamaları (özellikle optimizasyon) Rehberli problem çözme
6 İntegraller ve calculus’un temel teoremi Rehberli problem çözme
7 İntegral için Ortalama değer teoremi Rehberli problem çözme
8 Ara Sınav
9 İntegral uygulamaları ve ilgili teoremler Rehberli problem çözme
10 Tanıma uygun olmayan (improper) integraller (beta ve gama fonksiyonları, Laplace dönüşümü) Rehberli problem çözme
11 Vektör cebiri Rehberli problem çözme
12 Doğru ve düzlemlerin vektörel denklemleri Rehberli problem çözme
13 Matris cebiri Rehberli problem çözme
14 Taylor ve Maclaurin serileri Rehberli problem çözme
15 Taylor serilerinin yakınsaması ve hata çözümlemeleri Rehberli problem çözme
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Stein, S. K. and Barcellos, A., "Calculus and Analytic Geometry", McGraw Hill, (1992) 2. Thomas, G.B., “Thomas’ Calculus”, Addison Wesley (11th edition 2005)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 15 5 75
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 50 50
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 70 70
Toplam İş Yükü (saat) 199

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek