GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505003482023 POWER ELECTRONICS I Ders 3 6 6,00

Lisans


İngilizce


Dersin amacı güç elektroniğinin 4 temel dönüştürücüsünü ve çalışma prensiplerini öğrencilere tanıtmak ve bir dönem projesi ile ilk elden öğrencilere pratik tecrübe kazandırmaktır.


Prof. Dr. Mutlu BOZTEPE


1 Güç elektroniği ile ilgili temel kavramları, analiz yöntemlerini ve standartları bilme
2 Bir doğrultucu devresi analiz edebilme ve tasarlayabilme
3 AC/AC güç dönüştürme tekniklerini bilmek ve uygulamak
4 İzolasyonlu veya izolasyonsuz bir DC/DC dönüştürücüsünü analiz edebilmek ve tasarlayabilmek
5 Tek fazlı veya 3 fazlı bir dc-ac evriciyi analiz edebilmek ve tasarlayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güç elektroniği uygulama alanları, doğrusal ve anahtarlamalı güç dönüştürücü topolojileri, güç anahtarlama elemanları, Mosfet, Igbt, SiC ve GaN güç anahtarları, sürücü devreleri, soğutucu hesaplamaları, Tek fazlı ve çok fazlı kontrolsüz ve kontrollü AC/DC doğrultucular, çalışma prensipleri, performans parametrelerinin analizi. Bir, iki ve dört bölgede çalışabilen doğrultucular. Buck, boost, buck-boost, Cuk ve Sepic tipi izolasyonsuz dc-dc dönüştürücüler, Flyback, Forward, Push-pull, half bridge ve full bridge tipi izolasyonlu dc-dc dönüştürücüler, çalışma prensipleri, analiz ve tasarımı. Tek fazlı ve çok fazlı Modified square wave, unipolar ve bipolar PWM, çok-seviyeli dc-ac eviriciler. çalışma prensipleri, analizi ve tasarımları. Tek fazlı ve çok fazlı AC kıyıcılar. Frekans ve genlik kontrolü yapabilen bir ve çok fazlı AC/AC dönüştürücüler, cycloconverter, çalışma prensipleri ve analizi.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güç Elektroniği (GE)’ne Giriş, GE’de Gerekli Matematik Kavramlar, güç hesaplamaları, rms hesaplama , Fourier serisi Laboratuvar tanıtımı
2 GE Devre Elemanlarının Tanıtımı, Anahtarlama Elemanı ve Soğutucu Seçimi PSIM yazılımının tanıtımı
3 Güç Diyotları, Ters Toparlanma, Seri-Paralel Bağlama, Doğrultucularda Performans Parametreleri, Bir Fazlı Kontrolsüz Doğrultucular Üç Fazlı Kontrolsüz Doğrultucular, Kontrolsüz Doğrultucularda Filtreler. Deney-Tek fazlı doğrultucular
4 Tristör çalışma prensibi, Bir fazlı Yarı ve Tam Kontrollü Doğrultucular, üç fazlı yarı ve tam kontrollü doğrultucular, Performans parametrelerinin hesaplanmasıı, güç faktörü düzeltme devreleri Deney - Tek fazlı tristör kontrollü doğrultucu
5 DC/DC Dönüştürücülerin Çalışma Prensipleri, 1-2-3-4 Bölgeli Çalışma, Buck dönüştürücü Problem çözme
6 DC-DC Boost, Buck-Boost Dönüştürücü Tasarımları Deney-Buck dc-dc dönüştürücü
7 DC-DC Cuk, SEPIC cönüştürücüler Problem çözümü
8 Ara Sınav
9 DC-DC izolasyonlu topolojiler, flyback ve forward dönüştürücüler Deney-boost dc-dc dönüştürücü
10 Proje kontrolü Proje kontrolü
11 DC-AC Bir Fazlı Yarı Köprü, Tam Köprü Eviriciler, Kare dalga, düzeltilmiş kare dalge eviriciler, Harmonik Eliminasyon Teknikleri, tam sinüs eviriciler Deney - DC-AC evirici
12 DC-AC Üç Fazlı Eviriciler, NPC ve T-type topolojiler Problem çözümü
13 Tam kontrollü AC-AC Kıyıcılar Deney - Triyak ile AC gerilim kontrolü
14 Proje kontrolü Problem çözümü
15 Genel tekrar Telafi
16 Final Sınavı

Daniel W. Hart, "Power Electronics", McGraw-Hill, 2011. YARDIMCI KİTAPLAR: M.H. Rashid, “Power Electronics, Circuits, Devices, and Applications”, 3rd Ed., 2005, Prentice Hall, Inc.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 14 2 28
Proje Hazırlama 1 40 40
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 168

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 4 4 3
ÖÇ 3 4 4 4 3
ÖÇ 4 4 4 4 3
ÖÇ 5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek