GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
505008052023 MODELLING AND DESIGN OF ELECTRIC MACHINES Seçmeli Ders Grubu 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; elektromekanik enerji dönüşümünün temel prensiplerinin özel elektrik makinelerine uygulamalarının öğretilmesidir.


Prof. Dr. Erkan Meşe


1 Elektromekanik Enerji Dönüşüm Prensipleri-Hatırlatma
2 Tek Fazlı AC Motorlar
3 Çift Beslemeli Asenkron Motorlar
4 Fırçasız DC Motorlar
5 Relüktans Motorlar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Görünen iş prensibine göre enerji dönüşüm prensipleri,Tek fazlı Motorlar, Çift Beslemeli Asenkron Motorlar,Fırçasız DC Motorlar,Relüktans Motorlar


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Tanıtım / Hatırlatmalar: Elektromanyetizma, Enerji dönüşüm temel yasaları Tanıtım
2 Elektrik Makinelerinin Temelleri: Elektrik makineleri için ortak yapısal özellikler Özel Makine Tanıtım
3 Bir Fazlı ASM: Tek fazlı asenkron motorların, çalışma prensibi, modeli,performansı. Video Gösterisi ile 1 faslı Motor tanıtımım
4 Çift Beslemeli ASM:Yapı ve modelleme Tanıtım
5 Çift Beslemeli ASM:Kontrol ve uygulamaları ÇBASM Kontrol Tanıtımı
6 DC MOTORLAR:Temel yapı ve modeli DC Makine Tanıtımı
7 DC MOTORLAR:Kontrol ve uygulamaları Problem Çözme Seansı
8 Sabit Mıknatıslı Motorlar:Yapı Tanıtım
9 ARA SINAV Sınav
10 Sabit Mıknatıslı Motorlar:Model Sonlu Eleman Programı Tanıtımı
11 Sabit Mıknatıslı Motorlar-:Kontrol ve Performans SE Programı ile Motor Tasarımı
12 Anahtarlamalı Relüktans Motorlar-:Temel Yapı ve Model SE Programı ile Motor Tasarımı
13 Anahtarlamalı Relüktans Motorlar:Kontrol ve Performans SE Programı ile Motor Tasarımı
14 Senkron Relüktans Motorlar:Temel Yapı ve Model Problem Çözme Seansı
15 Senkron Relüktans Motorlar:Performans Öğrenci Proje Sunumları
16 FİNAL SINAVI Sınav

DERS KİTABI: 1. S. Chapman, ElectricMachinery Fundamentals 2.TJE Miller, BrushlessPermanentMagnetandReluctance Motor Drive 3.Gieras and Wing, PermanentMagnet Motor TechnologyYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 70
Ev Ödevi 1 30
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 1 1
Laboratuvar 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16 PÇ 17 PÇ 18
ÖÇ 1 3 3
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek