GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001142015 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM Ders 1 2 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; Öğrencilere, Bilgisayar Destekli Tasarım tekniklerini öğretmek, bu teknikleri yeni tasarımlar ve Teknik Çizim oluşturmada kullanabilme becerilerini geliştirmektir.


Öğr. Gör. Dr. Mesut TURAN


1 BDT (Bilgisyar Destekli Tasarım) ortamını öğrenme ve etkin bir şekilde kullanabilme.
2 Teknik resim kuralları doğrultusunda bilgisayarda 2B ve 3B çizim yapabilme.
3 2B ve 3B çizimleri kullanarak Makine parçalarının katı modellerini oluşturabilme.
4 Makine Parçalarının Montaj oluşturma ilkeleri doğrultusunda Montajlarını oluşturabilme.
5 Bilgisayar yardımıyla oluşturulmuş makine parçalarının katı model ve montajlarından teknik resimlerini oluşturabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimine giriş, genel kavramlar, bilgisayar ortamında 2B ve 3B Çizim komutları, katı modelleme, Montaj oluşturma, Katı unsur ve Montajların Teknik resimlerini oluşturma ve düzenleme.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgisayar Destekli Tasarıma (CAD) dair genel bilgiler, çizim programı genel özellikleri, menüler, komut manager ve çizim ortamının özellikleri ve kullanımı ile ilgili genel bilgiler. Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
2 Tasarım ağacı ve özellikleri, Esas düzlemler ve kullanımı, 2B çizim ortamı özellikleri, 2B çizim komutları (çizgi, daire yay, spline, dörtgen, Yuva, Çokgen, Elips, Nokta, Yazı komutları) Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
3 2B Çizim ortamı Yardımcı ve düzenleme ile ilgili komutlar (Trim, Objeleri dönüştürme, öteleme, aynalama, doğrusal ve dairesel çoğaltma, fillet ve pah kırma v.b.), çizim ilişkileri kullanımı ve düzenlemesi. Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
4 2B Çizim ortamına ait komut ve özelliklerin kullanımına yönelik uygulamalar Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
5 Referans Geometri (Düzlem, Koordinat Sistemi, Eksen , Nokta) oluşturma ve düzenleme, Eğriler ( XYZ noktalarından geçen eğri, Referans Noktalarından Geçen Eğri, Kompozit Eğri, Helis ve Spiral oluşturma) Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
6 3B çizim oluşturma, Düzlemde 3B çizim oluştruma. Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
7 Uygulamalar (Referans geometriler oluşturma, Eğriler oluşturma,3B çzim yöntemiyle çizimler oluşturma) Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
8 Ara Sınav
9 Katı Unsur oluşturma ilkeleri, katı unsur komutları (Ekstrüzyon ile, Döndürerek, Süpürerek, Loft ve sınır ile katı oluşturma, Ekstrüzyon ile kesme, Döndürerek kesme, Kıvrımlı kesme, Loft ile kesme ve Sınır ile kesme komutları) Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
10 Katı Unsurlarla çalışmada yardımcı komutlar (Radyuz, Pah kırma, Feder, Aynalama, Doğrusal ve dairesel çoğaltma, Ayrım çizgisi oluşturma v.s) Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
11 Katı Unsur oluşturma ve komutların kullanımlarına yönelik Uygulamalar Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
12 Yüzey oluşturma ve düzenleme komutları (Ekstrüze Yüzey, Döndürülmüş, Sürüklenmiş, Loftlu,, Düzlemsel Yüzey, Ötelenmiş Yüzey, Dikili Yüzey, Radyus, Pah ve Yüzey Budama v.s) Yüzeyler ile çalışma. Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
13 Montaj oluşturma ve montaj düzenleme Komutları ( Bileşen ekleme, Montaj İlişkileri, Doğrusal ve Dairesel Çoğaltma, Montaj Unsurları) Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
14 Yüzey oluşturma ve düzenleme komutları, Montaj Oluşturma ve düzenleme komutları kullanımına yönelik Uygulamalar. Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
15 Katı Unsurlar ve Montajlı Unsurlardan teknik resim Oluşturma, kesit alma, ölçülendirme, tolerans ve yüzey işleme işaretlerinin kullanımı, yardımcı görünüş oluşturma.. Bilgisayar destekli ve uygulamalı konu anlatımı
16 Final sınavı.

1. Yrd. Doç. Dr. Hacı Soğukpınar, "Solidworks İle Ürün Tasarımı Ve Örnek Uygulamalar", Seçkin Yayınevi, Haziran 2015 2. Ali Naci Bıçakçı, " Solidworks 2018" Kodlab Yayın 3. http://help.solidworks.com/2018/turkish/SolidWorks/sldworks/c_introduction_toplevel_topic.htmYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 106

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 3
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek