GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008012015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Ders 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


İş sağlığı ve güvenliği (İSG) hakkında bilgi vermektir.


Doç.Dr.Canan URAZ


1 Çalışma hayatında gerekecek olan İSG temel bilgilerinin edinmek
2 İş güvenliğinde tehlike, risk kavramlarını öğrenmek
3 İş güvenliği mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak
4 İş kazalarından korunma yöntemlerini öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


iSG tanımı, temel ilkeleri, önemi ve amacı, kapsamı. İş kazası ve meslek hastalıkları nelerdir,niçin ve nasıl oluşur, nasıl önlenir. İSG mevzuatı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İş güvenliğinin temelleri, iş güvenliği kültürü, ilgili yasa ve mevzuatlar
2 İş güvenliğinin tarihsel gelişimi, Yasal Hak ve sorumluluklar
3 Tehlike –Risk kavramı İş kazaları ve kazalardan korunma
4 Meslek hastalıkları
5 Risk etmenleri-Fiziksel risk etmenleri
6 Risk etmenleri-Kimyasal risk etmenleri
7 Risk etmenleri-Biyolojil risk etmenleri
8 Risk etmenleri-Ergonomik faktörler ve psikososyal etmenler
9 ARASINAV
10 Ekranlı araçlarla çalışmada sağlık ve güvenlik gereksinimleri ve uygulamaları
11 Yüksekte çalışmalarda İSG
12 Yangın ve yangından korunma
13 Kişisel koruyucu dokumanları
14 İlk yardım ve acil durum planları
15 İş Sağlığı ve güvenliği uygulamalarında etik kavramlar
16 Final

1. “Yeni Mevzuatın IşıĞında İş Sağlığı ve Güvenliği”, TMMOB Makina Mühendisleri Odası.. 2. Avcı A., “İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı”, Alfa Yayınları, 2002. 3. Vedat LAÇİNER, Teknik ve tıbbi İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu, ideal kültür&yayıncılık, 2013. 4. D. A. Crowl, J.F. Louvar, "Chemical Process Safety: Fundamentals with Applications", Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, 1990. 5. N.Gizli, C.Uraz “Process Safety and Hazard Prevention” ders notları, İzmir, Mart 2015.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 65

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek