GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001052016 PHYSICS I Ders 1 1 6,00

Lisans


İngilizce


Bu ders, öğrencilere, Fen ve Mühendislik alanları ile ilgili temel bilgileri kazandırmak üzere programa alınmıştır. Başlıca iki amacı vardır: Fiziğin temel kavram ve ilkelerinin, açık ve mantıksal bir biçimde ortaya konulması, ve kazanılan bu bilgilerin, gerçek yaşamda karşılaşılan çok sayıda konu ve problemin anlaşılması ve aydınlatılmasında kullanılabilmesidir.


Doç. Dr. Ozan ÜNSALAN


1 Birim sistemleri arasında dönüşüm yapabilme.
2 Bir boyutta, iki boyutta ve dairesel harekette İş, enerji ve güç parçacığın hareketini tanımlayabilme.
3 Sistemin hareketine bağlı sonuçlarda iş, güç ve enerji kavramlarını kullanabilme.
4 Parçacıklar sistemlerinin hareketini tanımlayabilmek için lineer momentumu kullanabilme.
5 Katı bir cismin sabit eksen etrafında dönme hareketini tanımlayabilme
6 Statik dengedeki cisimler üzerinde etkili olan kuvvetleri ilişkilendirebilme.
7 Gravitasyonel kuvvetlerin etkisinde bulunan Cisimlerin ve gezegenlerin hareketini değerlendirebilme.
8 Akışkanlar mekaniğinde basit hesaplamaları yapabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Fizik ve ölçme, vektörler, statik denge, tek ve iki boyutta hareket, newton’un hareket yasaları, iş, güç, enerji ve enerjinin korunumu, lineer momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin dönme hareketi, kütle çekim kanunu, akışkanların statiği, akışkanların dinamiği.


Hafta Konular (Teorik) Laboratuvar Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fizik ve Ölçme Rehberli Problem Çözümü
2 Vektörler Rehberli Problem Çözümü
3 Statik Denge Rehberli Problem Çözümü
4 Tek Boyutta Hareket Rehberli Problem Çözümü
5 İki Boyutta Hareket Rehberli Problem Çözümü
6 Newton Kanunları Rehberli Problem Çözümü
7 İş ve kinetik enerji Rehberli Problem Çözümü
8 Arasınav
9 Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu Rehberli Problem Çözümü
10 Lineer Momentum ve Çarpışmalar Rehberli Problem Çözümü
11 Katı Cisimlerin Dönme Hareketi Rehberli Problem Çözümü
12 Kütle Çekim Kanunu Rehberli Problem Çözümü
13 Akışkanlar Mekaniği Rehberli Problem Çözümü
14 Akışkanlar Mekaniği Rehberli Problem Çözümü
15 Genel Tekrar Rehberli Problem Çözümü
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Fen ve Mühendislik İçin Fizik Cilt I, Çeviri: Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme yayıcılık, 1995 YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Temel Fizk Cilt I; Fishbane P.M., Gasiorowicz S., Thorton S.T., (Çeviri: Prof. Dr. C.Yalçın) Arkadaş Yayınevi , 2003.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 95
Ev Ödevi 1 5
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 5
Ev Ödevi 1 95
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Laboratuvar 10 5 50
Bireysel Çalışma 1 30 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
Toplam İş Yükü (saat) 191

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5 5
ÖÇ 8 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek