GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002022017 MALZEME BİLİMİ Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bütün alanlarda mühendislerin malzeme kullanırken işlerini daha etkili yapabilmeleri, mühendislik malzemeleri hakkında temel ve uygulamalı bilgilere sahip olmalarını gerektirir. Bu amaca yönelik olarak Malzeme Bilimi dersi kapsamında, mühendislik malzemelerinin içyapıları, özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir


Prof. Dr. Rasim İPEK ve Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER


1 Atom bağ türlerini öğrenmek, bağ enerjisi kavramları ile malzeme özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamak ve yorum yapma becerisini kazanmak
2 Kristal kafes kusurları ile malzeme özellikleri üzerindeki etkisi tanımak,
3 Mühendislik malzemelerinde dayanım artırma yöntemlerini öğrenmek
4 Malzemelerin mekanik davranışlarını öğrenmek
5 Denge-faz diyagramları ve demir karbon denge diyagramını öğrenmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, Dersin Tanıtılması ve Mühendislik Malzemelerinin Sınıflandırılması Atom Yapısı, Atom Bağ Türleri, Atom Bağ Enerjisi, Kristal Kafesler X-Işını Difraksiyonu, Kristalografik Nokta, Doğru ve Düzlemler Yayınım ve Yayınım Yasaları, Yayının Mekanizmaları Metal Malzemelere Uygulanan Mekanik Deneyler Malzemelerde Dayanım Artırma Mekanizmaları Denge Diyagramları (İkili ve Üçlü Denge Diyagramları) Gibbs Fazlar Kuralı Bünye Diyagramları Kararlı ve Kararsız Fe-C Denge Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz Kinetiği İzotermal ve Sürekli Soğuma Dönüşüm Diyagramları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ : Tanımlar, Tarihsel Gelişim, Malzeme Bilimi ve Mühendislik, Malzemelerin Sınıflandırılması, İleri Malzemeler
2 ATOM YAPISI, ATOM BAĞ TÜRLERİ ve BAĞ ENERJİLERİ, KRİSTAL KAFESLER : Atom Yapısı, Katılarda Atom Bağ Türleri, Bağ Kuvvetleri ve Bağ Enerjileri, Birincil ve İkincil Bağlar, Kristal Yapılar
3 X-IŞINI DİFRAKSİYONU, KRİSTALOGRAFİK NOKTA, DOĞRU ve DÜZLEMLER : X-Işını Kırınımı (Difraksiyonu), Birim Hücre, Polimorfizm ve Alotropi, Kristalografik Koordinatlar
4 KRİSTAL KAFES KUSURLARI : Noktasal, Çizgisel ve Hacimsel Hatalar, Hata Mekanizmalari
5 YAYINIM, YAYINIM YASALARI ve MEKANİZMALARI : Yayınım Mekanizmaları, Kararlı Durum Yayınımı, Kararsız Durum Yayınımı, Yayınımı Etkileyen Faktörler
6 METAL MALZEMELERE UYGULANAN MEKANİK DENEYLER : Elastik ve Plastik Deformasyon, Çekme, Basma, Kayma ve Burulma Deneyleri, Statik ve Dinamik Sertlik Deneyleri
7 MALZEMELERDE DAYANIM ARTIRMA VE HASAR MEKANİZMALARI : Dislokasyonlar ve Plastik Deformasyon, İkizlenme, Tane Küçültme, Gerinim Sertleşmesi, Katı Çözelti Mukavemetlenmesi, Toparlanma, Rekristalizasyon, Hasar Tipleri, Sünek Gevrek Kırılma, Yorulma
8 DENGE DİYAGRAMLARI,GİBBS FAZLAR KURALI, FAZ DİYAGRAMLARI: Tanımlar, İkili Denge Diyagramları, Üçlü Denge Diyagramları, Gibbs Fazlar Kuralı, Faz Diyagramları
9 Ara Sınav
10 DENGE DİYAGRAMLARI,GİBBS FAZLAR KURALI, FAZ DİYAGRAMLARI: Tanımlar, İkili Denge Diyagramları, Üçlü Denge Diyagramları, Gibbs Fazlar Kuralı, Faz Diyagramları
11 DENGE DİYAGRAMLARI,GİBBS FAZLAR KURALI, FAZ DİYAGRAMLARI: Tanımlar, İkili Denge Diyagramları, Üçlü Denge Diyagramları, Gibbs Fazlar Kuralı, Faz Diyagramları
12 STABİL ve METASTABİL Fe-C DENGE DİYAGRAMLARI : Demir-Demir Sementit (Fe-Fe3) Denge Diyagramı, Demir-Karbon Alaşımları ve Mikroyapıları, Alaşım Elementleri ve Alaşım Elementlerinin Denge Diyagramı Üzerine Etkisi
13 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ, FAZ KİNETİĞİ ve ZAMAN-SICAKLIK-DÖNÜŞÜM (TTT) DİYAGRAMLARI : Tanımlar, Faz Dönüşüm Kinetiği, İzotermal Dönüşüm Diyagramları, Sürekli Soğuma Dönüşüm Diyagramları, Demir-Karbon Alaşımlarının Mekanik Davranışları, Temper Martenziti
14 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ, FAZ KİNETİĞİ ve ZAMAN-SICAKLIK-DÖNÜŞÜM (TTT) DİYAGRAMLARI : Tanımlar, Faz Dönüşüm Kinetiği, İzotermal Dönüşüm Diyagramları, Sürekli Soğuma Dönüşüm Diyagramları, Demir-Karbon Alaşımlarının Mekanik Davranışları, Temper Martenziti
15 FAZ DÖNÜŞÜMLERİ, FAZ KİNETİĞİ ve ZAMAN-SICAKLIK-DÖNÜŞÜM (TTT) DİYAGRAMLARI : Tanımlar, Faz Dönüşüm Kinetiği, İzotermal Dönüşüm Diyagramları, Sürekli Soğuma Dönüşüm Diyagramları, Demir-Karbon Alaşımlarının Mekanik Davranışları, Temper Martenziti
16 Final Sınavı

1. CALLISTER, Jr. W.D., “Materials Science and Engineering”, John Wiley and Sons Inc., Newyork, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. KALPAKJIAN, S., “Manufacturing Engineering and Technology”, Illinois Institute of Technology, Addison Wesley 1995. 2. ASKELAND, D.R., “The Science and Engineering of Materials”, PWS Publishing Company, 1994


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 35
Quiz 2 65
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 20 20
Final Sınavı 1 20 20
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 3 42
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 110

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 3 4 3
ÖÇ 2 4 3 4 3
ÖÇ 3 4 3 4 3
ÖÇ 4 4 3 4 3
ÖÇ 5 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek