GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507001132018 STATICS Ders 1 2 5,00

Lisans


İngilizce


Statik ile ilgili kavramları tanıması ve bu kavramları ilgili problemlerde kullanması becerisini elde etmesidir.


Prof. Dr. Yeliz PEKBEY ve Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS


1 Yaygın kullanılan birim sistemlerinin (SI ve US) öğrenilmesi
2 Yer, kuvvet ve momentleri tanımlamak için vektörlerin kullanılmasını öğrenmek
3 Kuvvet ve momentleri vektörel tanımlayabilme, vektörel toplama, çıkarma ve çarpma becerisi
4 Kuvvet sistemleri ve bileşkeyi anlayabilme ve bu büyüklükleri hesaplayabilme
5 Parçaçık ve katı cisim serbest cisim diyagramlarını kullanarak denge denklemlerinin yazılması
6 Yapısal elemanlarda (kafes, çerçeve, kiriş) iç yüklerin hesaplanması
7 Üç boyutlu cisim ve kesitlerin kütle ve ağırlık merkezlerinin bulunması

Birinci Öğretim[Yok]


•Birimler, •Vektörel işlemler, •Parçaçık dengesi, •Bileşke kuvvet ve moment, •Katı cisim dengesi, • İç kuvvetler, • Ağırlık ve geometrik merkez, •Eylemsizlik momentleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 STATİĞE GİRİŞ : Mekanik, temel kavramlar, ölçü birimleri, sayısal hesaplar, genel analiz yöntemleri
2 VEKTÖRLER: Skaler ve vektörel işlemler, skaler, vektörel çarpım, kuvvet ve moment vektörleri, kuvvet çifti ve vida tanımları
3 KUVVET SİSTEMLERİ: Bileşke kuvvet, bileşke moment ve vida tanımı ve hesaplamaları, iki (düzlemsel) ve üç boyutlu sistemlerde kuvvet tipleri
4 KUVVET SİSTEMLERİ: Bir kuvvetin bir noktadan başka bir noktaya taşınması, bir cisme etki eden kuvvet ve momentlerin belirli bir noktaya indirgenmesi
5 DENGE: Destek tipleri ve reaksiyon kuvvetleri, serbest cisim diyagramının çizilmesi , parçacık denge koşulu, iki ve üç boyutlu parçacıkların denge denklemleri
6 DENGE: Rijit cisimlerin denge koşulu, rijit cisimlerin serbest cisim diyagramlarının çizilmesi, iki ve üç boyutlu rijit cisimlerin denge denklemleri
7 YAPISAL ANALİZ: Basit kafes sitemleri, düğüm noktaları yöntemi, kesim yöntemi, uzay kafes sistemler, sıfır ve iki kuvvet elemanları
8 YAPISAL ANALİZ: Çerçeveler ve makinalar, çerçevelerdeki iç kuvvetler
9 YAPISAL ANALİZ: Kirişler, kirişlerdeki eksenel kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momentinin hesaplanması, diyagramlarının çizilmesi, yayılı yük, kesme kuvveti ile eğilme momenti arasındaki ilişkiler, kablolar
10 GEOMETRİK MERKEZ: Bir cismin geometrik, kütle ve ağırlık merkezlerinin tanımı, bir, iki ve üç boyutlu cisimlerin geometrik merkezlerinin hesaplanması,
11 Ara Sınav
12 KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ: Parçacık sisteminin kütle ve ağırlık merkezi, bir, iki ve üç boyutlu cisimlerin kütle ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması, bileşik cisimlerin kütle ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması
13 KÜTLE VE AĞIRLIK MERKEZİ: Parçacık sisteminin kütle ve ağırlık merkezi, bir, iki ve üç boyutlu cisimlerin kütle ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması, bileşik cisimlerin kütle ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması
14 EYLEMSİZLİK MOMENTLERİ: Alan eylemsizlik momentlerinin tanımı, paralel eksenler teoremi, bileşik alanların eylemsizlik momentlerinin hesaplanması,
15 EYLEMSİZLİK MOMENTLERİ: çarpım ve polar eylemsizlik momentleri, eğik eksenlere göre eylemsizlik momentlerinin hesaplanması, Mohr çemberi, kütle eylemsizlik momenti, eylemsizlik yarıçapı
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Hibbeler, R.C.: “Engineering Mechanics: Statics”, Prentice Hall, New Jersey, 2009. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Meriam, J.L., Kraige, L.G., “Statics”, 5th ed., John Wiley, New York, 2009. 2. Beer, F.P., Johnston, Jr., E.R., Eisenberg, E.R., Staab, G.H.: “Vector Mechanics for Engineers”, Statics, 7th ed., Mc-Graw Hill, New York, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 8 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50
Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
ÖÇ 7 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek