GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002012018 TERMODİNAMİK I Ders 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Temel termodinamik yasa ve prensiplerinin anlatılması. Termodinamiğin 1. ve 2. yasasın çalışılması ve enerjinin korunumu kavramına giriş. Entropi kavramına giriş ve enerji dönüşümünde önemi. Klasik termodinamikle ilgili mühendislik problemlerini tanımlamak, formüle etmek ve çözümlemek ve bu uygulamaları değişik tip sistem ve proseslerde uygulamak. Sistemlerin enerji etkileşimlerini çözümlemede kullanılan termodinamik yasalarını tanımlamak ve öğrencilerin temel termodinamik kavramlarını makine mühendisliği alanında karşılaşacağı problemlere uygulayabilmesini sağlamak. Öğrencilere temel termodinamik analizlerin nasıl çözümleneceğini öğretmek.


Prof. Dr. Hüseyin Günerhan, Dr. Öğr.Üyesi Özay Akdemir, Dr. Öğr.Üyesi Gökhan Gürlek


1 Kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve termodinamiğin ikinci yasasının anlaşılmış olması
2 İş ve ısı etkileşimlerinin öğrenilmesi
3 Basit sıkıştırılabilir maddelerin termodinamik özeliklerinin ve bazılarının değişimlerinin hesaplanılması yöntemlerinin tamamıyla anlaşılması ve öğrenilmesi
4 Termodinamiğin birinci yasasının anlaşılması ve uygulanabilmesi
5 Tersinmezlik, Carnot Çevrimi ve Carnot Prensiplerinin anlaşılması ve problem irdelemelerinde kullanılabilmesi
6 Gerçek ve ideal çevrimler ve prosesler konusunda irdelemeler gerçekleştirebilme
7 Entropi kavramının anlaşılması

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Termodinamik kavramlar ve tanımlar. Saf maddelerin termodinamik özelikleri. Sıfırıncı yasa. İş ve ısı. Termodinamiğin birinci yasası: kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot çevrimi. Entropi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Termodinamik kavramlar ve tanımlar
2 Saf maddelerin termodinamik özellikleri, p-v-T yüzeyleri
3 Mükemmel gaz özellikleri,sıkıştırılabilme faktörü
4 Isı ve iş kavramları ve uygulamaları
5 Termodinamiğin birinci yasasının kapalı sistemlere uygulanması, iç enerji
6 Termodinamiğin birinci yasasının kapalı sistemlere uygulanması, iç enerji
7 Ara Sınav
8 Termodinamiğin birinci yasasının açık sistemlere uygulanması
9 Termodinamiğin birinci yasasının açık sistemlere uygulanması
10 Sürekli ve zamanla değişen açık sistemlerin enerji analizi
11 Termodinamiğin ikinci yasası, tersinir durum değişimleri, Carnot çevrimi
12 Tersinir olmayan durum değişimleri, entropi tanımı, Clausius eşitsizliği
13 T dS bağıntıları, saf maddenin entropi değişimi, sıvı ve katıların mükemmel gazların entropi değişimleri
14 Açık ve kapalı sistemlerde ikinci yasa uygulamaları, mükemmel gazların tersinir izantropik hal değişimleri
15 Açık ve kapalı sistemlerde ikinci yasa uygulamaları, mükemmel gazların tersinir izantropik hal değişimleri
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Y.A.Çengel, M.A.Boles, “Termodinamik Mühendislik Yaklaşımıyla”, McGraw-Hill, 7.Basım, Palme Yayıncılık, 2013. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Ali Güngör, "Çözümlü Problemlerle Termodinamik", Palme Yayıncılık, 2015. 2.Borgnakke C., Sonntag R.E., “Termodinamiğin Temelleri”, 8. Basım’dan çeviri Palme Yayınları , 2018. 3.Moran M.J.,Shapiro H.N.,Boettner D.D.,Bailey M.B., Mühendislik Termodinamiğinin İlkeleri, 7.Baskı, Wiley, Palme Yayıncılık, 2015.



Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Quiz 5 0 2
Derse Katılım 28 2 56
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 3 3
ÖÇ 2 5 3 3
ÖÇ 3 5 3 3
ÖÇ 4 5 3 3
ÖÇ 5 5 4 3
ÖÇ 6 5 4 4
ÖÇ 7 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek