GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002032018 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Ders 2 3 7,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilere diferansiyel denklem kavramını tanıtmak, diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerini öğretmek ve biyomühendislik alanındaki uygulamalarını göstermektir.


Öğr. Gör. Dr. Meryem ODABAŞI


1 Diferansiyel denklemleri sınıflandırabilme.
2 Birinci, ikinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri çözebilme.
3 Diferansiyel denklem sistemlerini çözebilme.
4 Diferansiyel denklemler ile model kurmayı ve diferansiyel denklemlerin mühendislikteki uygulamalarını kavrayabilme.
5 Laplace dönüşümlerini kavrama ve diferansiyel denklemleri çözmek için kullanabilme.
6 Kısmi diferansiyel denklemleri, çözüm yöntemlerini ve mühendislikteki uygulamalarını kavrayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Diferansiyel denklem kavramı. Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözümleri. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislikte uygulamaları. İkinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve çözüm yöntemleri. Laplace dönüşümleri. Diferansiyel denklem sistemleri. Kısmi diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri ve uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Diferansiyel denklem kavramı. Diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözümleri. Ayrılabilir diferansiyel denklemler.
2 Tam diferansiyel denklemler. İntegral çarpanları. Lineer diferansiyel denklemler. Homojen denklemler.
3 Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislikteki uygulamaları. Yapıların ısınması ve soğuması. Newton mekaniği. Mekanikteki uygulamalar. Newton'un ikinci yasası. Düşen cisim problemleri. Sürtünme kuvvetleri.
4 Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislikteki uygulamaları. Elektrik devreleri. Üstel büyüme ve azalma. Nüfus modelleri. Radyoaktif bozunma. Radyokarbon yaş tayini. Karışım problemleri. Tank reaksiyonları.
5 İkinci ve yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve çözümleri. Belirsiz katsayılar yöntemi. Parametrelerin değişimi yöntemi.
6 Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislikteki uygulamaları. Kütle yay sistemleri. Mekanik ve elektriksel titreşimler. Rezonans.
7 Laplace dönüşümleri.
8 Ara sınav
9 Başlangıç değer problemlerinin Laplace dönüşümleri ile çözümü.
10 Diferansiyel denklem sistemleri. Operatör yöntemi.
11 Lineer sistemlerin Laplace dönüşümü ile çözümü. Homojen lineer sistemler.
12 Diferansiyel denklem sistemlerinin mühendislikteki uygulamaları. Bağlantılı tank reaksiyonları. Sınır-değer problemleri.
13 Fourier serileri. Kısmi diferansiyel denklemler. Isı iletim denklemi.
14 Dalga denklemi. Laplace denklemi. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin değişkenlerin ayrılması yöntemi ile çözümü.
15 Kısmi diferansiyel denklemlerin Laplace dönüşümleri ile çözümü. Kısmi diferansiyel denklemlerin uygulamaları.
16 Final sınavı

1) Nagle R.K., Saff E.B., Snider A.D., "Fundamentals of Differential Equations", Pearson, 2012. 2) Kreyszig E., "Advanced Engineering Mathematics", ", John Willey & Sons, 2011. 3) Ross S.L., "Differential Equations", John Willey & Sons, 1984. 4) Boyce W. E., DiPrima R. C., "Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems", John Willey & Sons, 2001. 5) Zill D.G., Cullen M.R., "Differential Equations with Boundary-Value Problems", Brooks/Cole, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Takım/Grup Çalışması 14 4 56
Rapor Hazırlama 6 3 18
Bireysel Çalışma 14 5 70
Toplam İş Yükü (saat) 204

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek