GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002202018 STAJ I Ders 2 4 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin sonunda öğrencilerin; • Endüstride staj yapması amaçlanmaktadır.


Prof. Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU


1 Makine mühendisliğinde endüstriyel uygulamaları görme
2 Temel üretim yöntemleri ve uygulamaları hakkında temel bilgileri kavrama
3 Isı tekniği ve uygulamaları hakkında temel bilgileri kavrama
4 Teknik resim uygulamaları hakkında temel bilgileri kavrama
5 Ölçüm yöntemleri ve uygulamaları hakkında temel bilgileri kavrama
6 Kalite kontrol yöntemleri hakkında temel bilgileri kavrama
7 Bakım onarım hakkında temel bilgileri kavrama
8 İş ve işyeri güvenliği hakkında temel bilgileri kavrama

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Endüstri stajı-1


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 -Staj
2 -Staj
3 -Staj
4 -Staj

Yok


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Var


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Gözlem 20 6 120
Rapor 20 0 10
Toplam İş Yükü (saat) 130

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3 2 2 2 3 4 3 1
ÖÇ 2 3 2 2 2 3 5 3 1
ÖÇ 3 2 1 1 1 2 4 2 1
ÖÇ 4 2 1 1 1 2 5 2 1
ÖÇ 5 2 1 1 1 2 4 2 1
ÖÇ 6 2 1 1 1 2 5 2 1
ÖÇ 7 2 1 1 1 2 4 2 1
ÖÇ 8 2 1 1 1 2 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek