GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507002322018 FLUID MECHANICS Ders 2 4 5,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilerin akışkanlar mekaniğine ait temel kavramları anlaması ve akışkanlar mekaniği ile ilgili mühendislik problemlerini çözme becerisini kazanmasıdır.


Prof. Dr. Aydogan Ozdamar & Doç. Dr. Utku Senturk


1 Akışkanlar mekaniğine ait temel kavramlar ve özellikleri anlama.
2 Akışkan statiğine ait temel kavramları anlama.
3 Bernoulli ve enerji denklemlerini anlama
4 Akış sistemleri için momentum analizi yapabilme
5 Boyut analizi ve modellemenin önemini kavrama
6 İç akış problemlerinin çözüm yöntemlerini kavrama
7 Dış akış problemlerinin çözüm yöntemlerini kavrama
8 Sıkıştırılabilir akış problemlerinin çözüm yöntemlerini kavrama

Birinci ÖğretimYok


Giriş ve Temel Kavramlar, Akışkanların Özelikleri, Basınç ve Akışkan Statiği, Akışkan Kinematiği, Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri, Akış Sistemlerinin Momentum Analizi, Borularda Akış, Dış Akışlar: Direnç ve Kaldırma, Sıkıştırılabilir Akış


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar, Akışkan Özellikleri
2 Basınç ve Akışkan Statiği
3 Basınç ve Akışkan Statiği/ Problem Çözümü
4 Akışkan Kinematiği
5 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri
6 Kütle, Bernoulli ve Enerji Denklemleri/ Problem Çözümü
7 Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
8 Akış Sistemlerinin Momentum Analizi
9 Ara Sınav
10 Boyut analizi ve modelleme
11 İç akış
12 İç akış
13 Dış akış
14 Sıkıştırılabilir akış
15 Sıkıştırılabilir akış
16 Final sınavı

1. Çengel YA, Cimbala JM, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, Third Edition in SI Units, McGraw-Hill, 2014, NY. 2. White FM, Fluid Mechanics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2008, NY.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 10 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 10 5 50
Toplam İş Yükü (saat) 146

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 3
ÖÇ 2 5 4
ÖÇ 3 5 4
ÖÇ 4 5 4
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 4
ÖÇ 7 5 4
ÖÇ 8 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek