GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003072018 SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROLÜ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı, öğrenciye gerek öğrenimi, gerekse de meslek yaşamı boyunca karşılaşabileceği çeşitli (özellikle mekanik) problemlerin öncelikle modellenmesi, analizi ve çözümleri ve daha sonra lineer veya lineerleştirilen sistemlerin otomatik kontrolü ve uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Derste çözülen çok değişik uygulama tipleri yardımıyla, öğrencinin konuyu kavrayıp bilgisini hızlı bir şekilde uygulaması hedeflenmektedir.


Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT & Dr. Öğr. Üyesi Barış Oğuz GÜRSES


1 Bu derste, Sistem Dinamiği ve Kontrol dersine ilişkin temel kavramları ve genel olarak mekanik sistemlerin titreşimini öğrendim.
2 Dinamik sistem elemanlarını tanıyarak, kazandığım bilgilerin ışığında modellenmelerini öğrendim.
3 Nonlineer dinamik sistemlerin lineerleştirilmesini ve lineer dinamik sistemlerin modellenerek uygun fiziksel yasaların yardımıyla çözülmesini genel olarak öğrendim.
4 Lineer sistem elemanlarının dinamik davranışını ve bu elemanlardan oluşan sistemlerin dinamik karakteristiklerinin saptanmasını (matematiksel modelleme yoluyla hareket denklemlerinin çıkarılması ve diferansiyel denklemlerinin çözülmesi ile) öğrendim.
5 Transfer fonksiyonu kavramını ve kontrol elemanlarının blok bağlantılarını öğrenerek, bu bağlantılardan sistemin transfer fonksiyonunu elde etmeyi öğrendim.
6 Genel olarak (bir, iki, üç serbestlik dereceli) mekanik sistemlerin modellenmesi (matematik modelin kurulmasını) ve bunun çözümlenerek analizini (karakteristik davranışlarının saptanmasını) kavradım.
7 Tüm lineer (mekanik, elektrik, elektromekanik, hidrolik, pnömatik) sistemlerin sınıflandırılmasını (P, I, D, BMG ve İMG sistemler) ve bunların transfer fonksiyonlarının Laplace Dönüşümü ile çözülerek karakteristik zaman davranışlarının saptanmasını kavradım.
8 Mekanik, elektrik, hidrolik ve ısıl sistemler arasında benzerlik kurmayı öğrendim.
9 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemini çeşitli örnekler yardımıyla öğrendim.
10 Kontrol elemanlarının (P, I, D, PI, PD, PID) dinamik özelliklerini (geçici ve düzenli rejim davranışlarını, düzenli rejim hatalarını vs) çok sayıda uygulamanın da yardımıyla kavradım.
11 Aktüatör sistemleri ve ölçme elemanları hakkında genel olarak fikir sahibi oldum.
12 Kapalı devre lineer kontrol sistemlerinin stabilite (kararlılık) analizini örneklerin de yardımıyla kavradım.
13 Sistem modelleme ve otomatik kontrol konusundaki gelişmeleri sürekli olarak takip etmenin gerekliliğini kavradım.

Birinci Öğretimyok


• Temel Kavramlar ve Giriş; • Lineer Sistemlerin Analizi ve Uygulamalar; • Basit Sistem Elemanları ve Uygulamaları; • Lineer Elemanların Statik ve Dinamik Davranışı; • Mekanik Sistemlerin Modellenmesi, Analizi ve Mühendislik Uygulamaları; • Lineer Sistemlerin Sınıflandırılması ve Zaman Davranışı, Uygulamaları; • Kontrol Elemanlarının Dinamik Özellikleri; • Kontrol Devrelerinde Geri Beslemenin Önemi; • Aktüatör Sistemleri ve Ölçme Elemanları, Uygulamaları; • Lineer Kontrol Sistemlerinin Stabilite Analizi ve Uygulamaları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sistem dinamiği ve kontrole giriş - Laplace dönüşümü
2 Mekanik sistemlerin modellenmesi ve transfer fonksiyonu
3 Termal, akışkan ve elektrik sistemlerinin modellenmesi
4 Mekatronik ve elektromekanik sistemlerinin modellenmesi ve Blok diagramları
5 Durum uzayı gösterimi ve Doğrusallaştırma
6 Zaman cevabı ve Stabilite
7 Geribesleme Kontrol Sistemleri
8 Kalıcı Hal Hatası
9 Kök Yer Eğrisi
10 Kök Yer Eğrisi Metodları ile Tasarım
11 Bode eğrileri ve frekans cevabı
12 Nyquist diagramı ve Nyquist kriteri
13 Frekans Cevabı Metodları ile tasarım
14 PID kontrolcü ve Durum uzayı yöntemleri ile tasarım
15 Doğrusal Olmayan Sistemler
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1) Uyar, E .: “Sistem Dinamiği ve Otomatik Kontrol”, DEU,1998. YARDIMCI KİTAPLAR: 2) Ogata, K .: “System Dynamics”, Prentice-Hall Int. Inc., 1996. 3) Ogata, K.: “Modern Control Engineering”, Prentice-Hall Int. Inc., 1996. 4) Kuo, B.C.: “Otomatik Kontrol Sistemleri”, Literatür Yay., 1999 5) Yüksel, İ., Şengirgin, M., Şefkat, G.: “Otomatik Kontrol Poblemleri - Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri”, VİPAŞ, 2002. 6) Yüksel, İ.: “Otomatik Kontrol - Sistem Dinamiği ve Denetim Sistemleri”, Nobel Yayın Dağıtım, 2006. 7) Seborg, D.E. Edgar, T.F., Mellichamp, D.A.: “Process Dynamics and Control”, John Wiley&Sons, Inc.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 28 2 56
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 98

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5 5 5
ÖÇ 9 5 5 5
ÖÇ 10 5 5 5 5 5
ÖÇ 11 5 5 5
ÖÇ 12 5 5 5 5
ÖÇ 13 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek