GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003112018 HEAT TRANSFER Ders 3 5 6,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilere, ısı transferi temel kavramlarını vermek, analiz yapabilme ve mühendisçe düşünebilme yeteneklerini geliştirmek ve ısı transferi ile ilgili problemleri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini de kullanarak çözebilmelerini sağlamaktır


Doç. Dr. Turhan ÇOBAN & Doç. Dr. Lütfiye ALTAY


1 Isı aktarım problemlerini tanımlayabilme ve çözümleyebilme becerisi kazanabilme
2 Endüstriyel öneme sahip ısı aktarım problemlerini değerlendirebilecek ve ders konularıyla bağlantısını kurabileceklerdir,
3 Isıl sistemleri çözümleme ve öntasarlama becerilerine sahip olacaklardır,
4 Isıl problemlerde çevre ve maliyet unsurlarını da gözeterek final mühendislik yargılarına varabileceklerdir,
5 Bağımsız çalışabilme becerisi

Birinci Öğretimyok


Genel Kavramlar, Isı İletimi: Temel Denklemler, Bir Boyutlu sürekli rejimde ısı iletimi, İki Boyutlu sürekli rejimde ısı iletimi, Zamana Bağlı Isı İletimi, ,Iısı İletiminde Sonlu Fark Modelleri, Isı Taşınımı Temel Kavramlar, Zorlanmış Taşınımda Boru İçinden Akış, Doğal Taşınım


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Kavramlar, ısı transferine giriş, Temel denklemler, ısı iletimi enerji denklemi, kartezien ve silindirik koordinat sistemleri
2 Isı iletimi. bir boyutlu zamandan bağımsız ısı iletimi
3 Isı iletimi. çok boyutlu zamandan bağımsız ısı iletimi
4 Isı iletimi. zamana bağlı ısı iletimi
5 Isı taşınımı : genel denklemler, Navier Stokes denklemleri
6 Isı taşınımı : dış akış
7 Isı taşınımı : Boru içi akış
8 Isı taşınımı: doğal taşınım
9 Isı değiştiriciler
10 Kaynama ve yoğuşma ısı taşınımı
11 Isı ışınımı : Temel Yöntemler ve Özellikler
12 Isı ışınımı : Yüzeyler arasında ışınımla ısı geçişi
13 Isı ışınımı : Gazların enerji dengesine katılımıyla ışınımla ısı geçişi
14 Final imtihanı

1. Özışık, MN,Heat Transfer “A Basic Approach, McGraw Hill, 1985. 2. Çengel,YA, Heat and Mass Transfer A Practical Approach, , McGraw-Hill, 2007 3. Incropera, F.P., DeWitt, D.P.,Fundamentals of Heat and Mass Transfer, John Wiley and Sons, 1996. 4. Incropera, F.P., DeWitt, D.P., Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Literatür Yayınları, 2001. 5. Yüncü, H, Kakaç, S, Temel Isı Transferi, Bilim Yayıncılık, 1999 6. Holman, J.P.,Heat Transfer, McGraw-Hill, 1997 6. M. Turhan Çoban, Numerical Heat Transfer, http://www.turhancoban.com/kitap/NUMERICAL%20HEAT%20TRANSFER.pdfYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 10 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 15 15
Final Sınavı 1 15 15
Problem Çözümü 12 3 36
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek