GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003022018 MAKİNA ELEMANLARI - II Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Sikloid, evolvent, helisel, konik, silindirik, silindirik-spiral, silindirik-alın dişli çarklar, sonsuz vida, civata-somun, kaynak, perçin, lehim, yapıştırma, kavrama ve kaplinlerin konstrüktif özelliklerinin ve hesap yöntemlerinin verilmesi. Proje çalışmalarında konstrüksiyon bilgilerinin ve prototip hazırlama kabiliyetinin geliştirilmesi (Bilgi ve deneyimde sentezleme).


Doç. Dr. Seçkin ERDEN, Doç. Dr. Ege Anıl DİLER


1 Düz, helisel, konik ve spiral dişli çarkların ve sonsuz vida mekanizmalarının boyutlandırılması hakkında bilgi edinilmesi,
2 Genel olarak kavramalar, kaplinler ve frenler hakkında bilgi edinilmesi,
3 Civata-somun, kaynak, perçin, lehim, yapıştırma bağlantılarının hesabını öğrenme,
4 Öğrenilen bilgi ve yöntemleri kullanarak birçok makina elemanından oluşan mekanik güç iletim elemanı veya topluluğunun detaylı konstrüksiyonu için bir adet projenin hazırlanması ve böylece edinilen bilgi ve yöntemlerin uygulanma kabiliyetinin geliştirilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Dişli çarkların kinematiği ve geometrisi; düz, silindirik, helisel, konik ve sonsuz vida mekanizmaları, civata-somun, kaynak, perçin, lehim, yapıştırma, kavramalar, kaplinler, frenler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dişli Çarklar
2 Düz Dişli Çarklar
3 Düz Dişli Çarklar, Helisel Dişli Çarklar
4 Helisel Dişli Çarklar, Konik Dişli Çarklar
5 Konik Dişli Çarklar, Sonsuz Vida Mekanizmaları
6 Sonsuz Vida Mekanizmaları, Diferansiyel Dişliler
7 Diferansiyel Dişliler, Planet Dişliler
8 Arasınav
9 Civata-Somun Bağlantıları
10 Civata-Somun Bağlantıları
11 Kaynak, Perçin, Lehim, Yapıştırma
12 Kavramalar
13 Kavramalar ve Kaplinler
14 Kaplinler ve Frenler
15 Makina Projesi Sunumları
16 Final

DERS KİTABI: 1. Richard G. Budynas, Keith J. Nisbett, Shigley's Mechanical Engineering Design, McGraw-Hill Series in Mechanical Engineering 10th Edition, 2014. 2. Koç, E. : “Makina Elemanları, Cilt I – II”, Nobel Kitabevi, 2009. 3. Koç, E. : “Makina Elemanları, Çözümlü Problemler”, Nobel Kitabevi, 2009. 4. Akkurt, M.: “Makina Elemanları I – II”, Birsen Yayınevi, 2000. 5. Akkurt, M.: “Makina Elemanları Problemleri”, Birsen Yayınevi, 2000. YARDIMCI KAYNAKLAR: Babalık, F.: “Makina Elemanları ve Konstrüksiyon Örnekleri”, Dora Yayınları, 2009. Babalık, F., Çavdar, K., Gerger, N., Karpat, F., Kıraç, K.: “Makina Elemanları, Çözümlü Problem Kitabı”, Dora Yayınları, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 45
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 55

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Rehberli Problem Çözümü 14 0 7
Tartışma 14 0 7
Proje Hazırlama 1 15 15
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 3 9
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 100

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 4 3 4
ÖÇ 3 4 4 4 3 4
ÖÇ 4 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek