GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003042018 İMALAT YÖNTEMLERİ Ders 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


1. Malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan temel imalat yöntemleri (döküm, plastik şekil verme, talaşlı imalat, kaynak) hakkında bilgi vermek. 2. Geleneksel olmayan imalat yöntemleri hakkında bilgi vermek. 3. İmalat yöntemlerinin prensiplerini, kullanılan donanımları ve uygulama alanlarını tanıtmak. 4. İmalat yöntemlerine ait temel hesaplama bilgileri kazandırmak.


Prof. Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU ve Dr. Öğr.Üyesi Serdar KARAOĞLU


1 İmalat süreçlerinin prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olur.
2 İmalat yöntemlerinin temel mühendislik hesaplarını yapabilir.
3 İmalat yöntemlerinde kullanılan temel donanımları tanır.
4 Verilen bir iş parçası için en uygun imalat yöntemini seçebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Malzemelerin şekillendirilmesinde kullanılan temel imalat yöntemleri (Döküm, plastik şekil verme, talaşlı imalat, kaynak) ve geleneksel olmayan imalat yöntemleri (eklemeli imalat, lazer kesim, ultrasonik işleme vb.).


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Üretim yöntemlerinin sınıflandırılması.
2 Metal döküm yöntemleri: Kum kalıba döküm: modeller, maçalar, kalıplar, kalıp hazırlama, döküm işlemi.-Ölçüm teknikleri
3 Diğer harcanan kalıba döküm yöntemleri: kabuk kalıplama, vakum kalıplama, dolu kalıba döküm, hassas döküm, alçı ve seramik kalıba döküm-boyutlar, toleranslar ve yüzeyler
4 Kalıcı kalıba döküm yöntemleri: düşük basınçlı döküm, vakumlu döküm, basınçlı döküm, merkezkaç döküm.-talaşlı imalat ve makina donanımları
5 Döküm kalitesi: döküm hataları. Dökümde tasarım prensipleri.-boyutlar, toleranslar ve yüzeyler. -metal talaşlı imalat
6 Metallere Plastik Şekil Verme: Plastik şekil vermede malzeme davranışı-kesme takım teknolojisi
7 Metallere Plastik Şekil Verme: Plastik şekil vermede malzeme davranışı.-taşlama ve diğer aşındırma işlemleri
8 Hacimsel deformasyon işlemleri: Haddeleme-talaşlı imalatta ekonomik ve ürün tasarımları
9 Dövme, Ekstrüzyon, Çubuk ve tel çekme.-metallerin ısıl işlemleri
10 Arasınav
11 Saç İşleme Yöntemleri: Kesme, Bükme, Derin çekme, Gererek şekillendirme. Sıvama, Yüksek enerjili biçimlendirme.-kesme takım teknolojisi-yüzey işleme işlemleri
12 Kaynak tekniği: Giriş ve sınıflandırma. Ergiyen elektrotlu ark kaynağı yöntemleri Ergimeyen elektrotlu ark kaynağı yöntemleri.-taşlama ve diğer aşındırma işlemleri-plastiklerin şekillendirme işlemleri
13 Direnç kaynağı. Oksi-gaz kaynağı Diğer ergitme kaynağı yöntemleri-talaşlı imalatta ekonomik ve ürün tasarımları-toz metalürjisi
14 Katı-hal kaynağı Kaynak hataları. Lehimleme. Yapıştırma. Kaynaklı tasarımın prensipleri.-metallerin ısıl işlemleri -geleneksel olmayan işleme ve termal kesim işlemleri
15 Kaynaklı tasarımın prensipleri.-metallerin ısıl işlemleri-eklemeli imalat
16 Final Sınavı

Ders Kitabı: M.P.Groover, “Principles of modern manufacturing”, Wiley,4th edition,2011 Önerilen Kaynaklar: A.Aran, “Metal Döküm Teknolojisi”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1999. S.Kalpakjian, S.R.Schmid “Manufacturing engineering and technology”, , Prentice Hall. 5th ed. 2006.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Quiz 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40
Toplam İş Yükü (saat) 126

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek