GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003462018 PROJE YÖNETİMİ Ders 3 6 1,00

Lisans


Türkçe


Bir mühendisin, proje kurgulayabilmesi, proje yazabilmesi ve başarılı bir şekilde yönetebilmesi için gerekli araç ve bilgilerin öğretilmesidir.


Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT


1 Proje ve proje yönetimi kavramlarını tanımlayabilecek
2 Proje yönetiminin temel işlevlerini açıklayabilecek
3 Proje yönetimi bilgi alanlarını sıralayıp açıklayabilecek
4 Proje yazabilecek ve yönetebilecek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Proje döngüsü yönetimi, Proje finansmanının belirlenmesi ve hesaplanması, Projenin izlenmesi ve koordinasyonu, Ar-Ge Projelerine verilen Kamu Destekleri, Kamu Destekleri Ar-Ge projesi Başvuru Hazırlanması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş; proje kavramı ve temel kavramlar
2 Proje amacının, sürecinin tanımlanması ve proje ekibinin belirlenmesi
3 Proje döngüsü yönetimi
4 Proje finansmanının belirlenmesi ve hesaplanması
5 Projenin izlenmesi ve koordinasyonu
6 Projenin izlenmesi ve koordinasyonu
7 Ara sınav
8 Ar-Ge Projelerine verilen Kamu Destekleri
9 Ar-Ge Projelerine verilen Kamu Destekleri
10 Kamu Destekleri Ar-Ge projesi Başvuru Hazırlanması
11 Kamu Destekleri Ar-Ge projesi Başvuru Hazırlanması
12 Kamu Destekleri Ar-Ge projesi Başvuru Hazırlanması
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
15 Final sınavı

1. Prof. Dr. İsmet Barutçugil, Proje Yönetimi, 2002. 2. Yrd. Doç. Dr. Mesiha Saat Ersoy, Proje Yönetimi, İmaj Yayınları, 2010.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 19

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3
ÖÇ 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek