GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008472018 BİTİRME TEZİ Ders 4 7 14,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilere bir mühendislik problemi çerçevesinde tasarımın tüm kademelerinde deneyim sahip olma fırsatını yaratmak, Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirip takım bilincini aşılamak, Mesleki ve etik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak, Öğrencilere sözlü ve yazılı sunum yapma deneyimi kazandırmak


Dr. Mehmet ERKEK & Dr. Türkan ÜÇOK ERKEK


1 Öğrenciler tasarım metodolojisi konusunda bilgi sahibi olacaklar
2 Yapacakları ucu açık tasarım projesi vasıtasıyla, problem tanımlama, bilgiye ulaşma ve kullanma, alternatif kavram yaratma, kavram seçimi ve geliştirme, çözüme ulaşma ve sonuçları sunma konularında deneyim sahibi olacaklar
3 Meslek etiği açısından bilinçlendirilmiş olacaklar
4 Rapor hazırlama ve sunum yapma becerisine sahip olacaklar
5 Güncel gelişmeleri takip ederek yaşam boyu öğrenme konusunda bilgi sahibi olacaklardır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Tasarım, belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir sistemin, bunun bir bileşeninin veya bir prosesin yaratılmasında iteratif karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu ders, makina mühendisliği bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir makina, bir sistem veya bir sürecin tasarımı ucu açık projeler kapsamında ele alınır ve öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla sorun çözülmeye çalışılır.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Proje hedef, içerik, öğretim şekli, değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması
2 Makina mühendisliği bitirme projesinin seçimi
3 Araştırma – Literatür taraması
4 Araştırma – Literatür taraması
5 Araştırma – Literatür taraması
6 Araştırma
7 Araştırma
8 Araştırma
9 Araştırma
10 Proje hazırlama
11 Ara değerlendirme
12 Proje hazırlama
13 Proje hazırlama
14 Proje hazırlama
15 Proje yazım
16 Proje yazım

Yok


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Tartışma 10 2 20
Takım/Grup Çalışması 14 5 70
Proje Hazırlama 14 5 70
Bireysel Çalışma 14 5 70
Rapor 1 5 5
Sözlü Sınav 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 240

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek