GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004092018 MAKİNA PROJESİ Ders 4 7 7,00

Lisans


Türkçe


1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. 2) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. 4) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.


Prof. Dr. Ali GÜNGÖR, Prof. Dr. Rasim İPEK, Prof. Dr. Hasan YILDIZ, Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR, Prof. Dr. Yeliz PEKBEY, Prof. Dr. İbrahim Etem SAKLAKOĞLU, Doç. Dr. Mustafa Turhan ÇOBAN, Doç. Dr. Utku ŞENTÜRK, Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT, Doç. Dr. Lütfiye ALTAY, Dr. Öğr. Üyesi Serdar KARAOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Aysun BALTACI, Dr. Öğr. Üyesi Özay AKDEMİR, , Dr. Öğr. Üyesi Seçkin ERDEN, Dr. Öğr. Üyesi Ege Anıl DİLER, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan GÜRLEK, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut PEKEDİS, Dr. Öğr. Görevlisi Mesut TURAN


1 Karmaşık bir sistem tasarım ve üretimini modern analiz ve tasarım yöntemleri kullanarak gerçekleştirmek
2 Karmaşık bir sistem tasarım ve üretimini grup çalışması olarak gerçekleştirmek
3 Proje adımlarını ve sonuçlarını yabancı kaynaklardan da yararlanarak Türkçe olarak rapor haline getirmek, poster sunumu yapmak
4 Takım çalışması iş bölümü ve üretim esnasında çerçevesinde talimat alma ve verme
5 Projede proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi ilkelerini uygulamak

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Karmaşık bir sistemi tasarlayıp üretme ve test etme. Raporlama ve sunum yapma.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Takım oluşumu ve genel bilgilendirme
2 Proje tanıtımı
3 Tasarım metodları i
4 Tasarım metodları ii
5 BDT : Bilgisayar destekli tasarım
6 BDT : Bilgisayar destekli tasarım
7 Bilgisayar destekli mühendislik : mekanik
8 Bilgisayar destekli mühendislik : akışkanlar mekaniği
9 Model tabanlı tasarım ve analiz
10 Model tabanlı tasarım ve analiz
11 Model tabanlı tasarım ve analiz
12 Bağımsız takım çalışmaları
13 Bağımsız takım çalışmaları
14 Bağımsız takım çalışmaları
15 Final sunumu

Lisans öğrenimi boyunca yararlanılan tüm kitaplar.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Proje Tasarımı /Yönetimi 14 13 182
Toplam İş Yükü (saat) 210

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 5
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek