GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MAK404 PAZARLAMA Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere pazarlamanın temel prensiplerini sunmak, pazar ve pazar çevresi kavramını geliştirmek olacaktır. Bu amaca ulaşmada öğrencilerin pazarlama karmasının 4 P’sini, hedef pazarlar, pazar dilimlenmesi ve tüketici satın alma davranışları konularında bilgilendirme ile ulaşılacaktır.



1 Pazarlama kavramının tanımlanabilmesi, fonksiyonları gibi pazarlamaya ilişkin temel nitelikteki konuları günlük hayatta ayırt edebilme: Öğrenciler pazarlama kavramlarını kullanarak günlük hayatta karşılaştıkları ilgili olayları analiz becerisi elde ederler.
2 İşletme başarısına yönelik olarak pazarlamanın 4P’sini işletme çevresiyle bütünleştirerek kullanabilme ve pazarlama yaklaşımı geliştirebilme: Öğrenciler teorik olarak öğrendiklerini pratikte uygulamaya koyarak işletmenin sürekliliğini salamaya yönelik olarak gerekli uygulamaları gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.
3 Farklı pazarlama araçlarını karşılaştırıp farklılıkları ortaya koyabilmek: Öğrenciler günümüzde değişen müşteri segmentlerine yönelik farklı pazarlama araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğrenecektirler.
4
5


Yok


Yok


Pazarlamanın temelleri, küreselleşme, pazarlama karması, ürün, fiyat, yer ve pazarlama iletişimi kavramları, müşteri ilişkileri yönetimi, uluslar arası pazarlama kavramlarının incelenmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Pazarlamaya Giriş
2 Pazarlama Planlaması
3 Pazarlama Araştırması
4 Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışı
5 Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışı
6 Pazar Analizi ve Talep Tahminleme
7 Ürün Planlama ve Geliştirme
8 Ara sınav
9 İşletmelerde Fiyat Politikaları
10 Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım
11 Tutundurma Kararları
12 Perakendecilik ve Toptancılık
13 Kişisel Satış ve Satış Yönetimi
14 Reklam ve Halkla İlişkiler
15 Uluslararası Pazarlama
16 Final Sınavı

İsmet Mucuk, Pazarlama İlkeleri (2006), Türkmen Kitabevi, 14. Basım, İstanbul, 2003. Solomon M. R., Marketing: Real People-Real Choices, Prentice Hall, 2007


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek