GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID404 TEMEL İLETİŞİM Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

LisansDersin amacı, öğrencilerin iletişim yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.1 1.Etkili iletişim kurabilme
2 2. İletişim yeteneğinin gelişmesi ile takım çalışmasına yatkınlık kazanma
3
4
5


Yok


Yok


*İletişim, beden dili, kriz iletişimi, dinleme, empati, müşterilerle iletişim, iletişim yöntem ve teknikleri, kişisel imaj


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi.
2 İletişim kavramı İletişimin Önemi
3 İletişim Türleri 1
4 İletişim Türleri 2
5 İletişim Türleri 3
6 Etkili Dinleme Empati
7 Beden Dili
8 Ara Sınav
9 Beden Dili
10 İletişim Yöntem ve Teknikleri
11 Kriz Yönetimi ve Kriz iletişimi
12 Kriz İletişimi İle ilgili Uygulama Örnekleri
13 Kurum Kültürü Kurum Kimliği Kurum İmajı
14 Kişisel İmaj ve Gardrop Yönetimi
15 Müşterilerle İletişim ve Müşteri Şikayetleri
16 Final

DERS KİTABI: 1.Üstün Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Y., 2005. YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Çakır Ö. Profesyonel Yaşamda Kişisel İmaj ve Sosyal Yaşam Etiketi, Yapı Kredi Y. 2.Göksel A. B., Yurdakul N., Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Ü. İletişim F. Yay.,2002. 3Göztaş A., Baytekin E. P., Halkla İlişkiler Neyi Nasıl Yapmalı, Dönence Yayınları, 2007, İst.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Seminer 14 3 42
Bireysel Çalışma 2 2 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4
Okuma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek