GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID406 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Hukuku açıklamak; hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikleri, hukukun dallarını, Türk pozitif hukukunun kaynaklarını, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorumları, Hukukta kişi ve kişiliği; tüzel kişiler, kişiliğin başlangıcı ve sona ermesi konularını, hakların öznesi olarak kişiler, kişiliğin korunması, Haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler ve sonuçlarını öğretmek1 Bu dersi alan öğrenci, hukukun toplumsal işlevi, hukuk kurallarının bulunduğu yerler ve özelliklerini bilir.
2 Bu dersi alan öğrenci, hukukun dallarını öğrenip ayırt edebilir.
3 Bu dersi alan öğrenci, Anayasal hak ve ödevlerini bilir.
4 Bu dersi alan öğrenci, kişilik hakları kategorilerini bilerek, temel hak ve özgürlüklere olası saldırılarda savunma mekanizmalarını kullanma yollarını bilir.
5


Yok


Yok


Hukukun dalları, Türk pozitif hukukunun kaynakları; Hukuk kurallarını diğer toplumsal kurallardan ayıran özellikler, yazılı hukuk, örf ve adet hukuku, yargı organlarının kararları ve yorum; kişi ve kişilik; kişiliğin korunması, Haklar; hak türleri, hakların edinimi, kullanımı ve kaybı, hukuki olaylar, hukuki eylemler ve sonuçlarını kapsayan bir derstir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi.
2 Hukukun toplumsal işlevi
3 Hukukun diğer toplumsal davranış kurallarından farkı
4 Hukuk kurallarının özellikleri
5 Yaptırım
6 Hukukun kaynakları ve Anayasa
7 Anayasanın yapılması, değiştirilmesi, Anayasa Mahkemesi ve başvuru yolları
8 Arasınav (Vize)
9 Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Antlaşmalar, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Örf ve Adetler, Öğreti
10 Hukukun Dalları, kamu hukuku- özel hukuk ayrımı
11 Anayasa hukuku, idare hukuku, ceza hukuku, yargılama hukuku, uluslararası hukuk
12 Medeni hukuk, ticaret hukuku, uluslar arası özel hukuk
13 Karma nitelikli hukuk dalları, iş hukuku, fikri hukuk
14 Anayasal haklar ve ödevler
15 Kişi, kişiliğin doğuşu ve Kişilik hakları
16 Final

DERS KİTABI: 1. BİLGE, Necip (2002); Hukukun Başlangıcı, Turhan Kitapevi, Ankara YARDIMCI KİTAPLAR: 1. GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2003); Hukuka Giriş, Ankara Turhan


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 10 2 20
Final Sınavı 10 2 20
Derse Katılım 5 3 15
Proje Hazırlama 10 1 10
Bireysel Çalışma 10 1 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 2 4
Toplam İş Yükü (saat) 79

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek