GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GID408 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; temel düzeyde insan kaynakları yönetimi ve fonksiyonlarını kavramaları ve alanla ilgili teorik bilgi ile profesyonel yaşama katılım, istihdam süreci ve kariyerlerinde gelişim ve yükselme pratikleri arasında ilişki kurabilmeleridir.1 İKY kavramı ve fonksiyonları hakkında kavramsal bilgiye sahip olma
2 İK kavramı ve fonksiyonları ile ilgili bilgiyi pratiğe aktarabilme (iş başvuruları, prezantyasyon, meslekte yükselme, eğitim yönetimi, yasal hakları bilme vb.)
3 başvurularda kendini etkili biçimde yazılı (cv) ve sözlü (iş görüsmeleri) sunabilme
4 mesleki gelişim olanaklarını araştırabilme, bireysel kariyer planlarını oluşturabilme
5 çalışma yaşamına ait mesleki, etik kuralları bilme ve uygulayabilme


Yok


Yok


Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş ve İKY kavramı, İKY’yi etkileyen faktörler, İKY fonksiyonları, İK planlaması, İK seçim ve yerleştirme, Eğitim Yönetimi, Kariyer yönetimi, Performans Yönetimi,


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi. Personel Yönetimi ve İnsan Kaynakları Felsefesine Geçiş, Yeni Dönemde Değişen Değerler Yönetim Dinamiklerini Anlamak
2 İnsan Kaynaklarının Planlanması: Doğru işe doğru eleman ihtiyacını belirlemek, İş akış süreci ve İş analizlerinin hazırlanması
3 Nitelikli İnsan Kaynakları Seçimi 1: İş ilanlarını değerlendir-me, CV hazırlama
4 Nitelikli İnsan Kaynakları Seçimi 2: İş görüşmeleri, Soru tipleri, Mülakat değerlendirme formları, Oryantasyon süreci
5 Oryantasyon ve Sosyalizasyon Süreci/ Eğitim ve Öğrenen Organizasyonlar: Eğitim politikası oluşturmak, Eğitim programlarının organizasyonu, Eğitimin etkinliğini ölçmek
6 Kariyer Yönetimi “Yetenek ve Yetkinlik Yönetimi
7 Performans Yönetimi. Yetkinlikler nedir? Nasıl belirlenir?, Performans Değerlendirme Ölçümleri, Hedeflere Dayalı Performans Değerlendirme, 360 derece sistemi, Ödül ve Teşvik Sistemi
8 Arasınav (Vize)
9 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-1
10 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-2
11 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-3
12 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-4
13 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-5
14 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-6
15 İnsan Kaynakları Fonksiyonlarının Etkinliğine İlişkin Anket Çalışması ve Şirketlerin İK Profil Analizi-7
16 Final

Ders Kitabı: Yaylacı-Özdemir,Gaye, İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi, MediaCat Yayınları, İstanbul, 2006 Yardımcı Kaynaklar: Budak, Gönül, Yetkinliklere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 2008


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 16 3 48
Uygulama/Pratik 16 3 48
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 20 2 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 20 2 40
Toplam İş Yükü (saat) 180

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek