GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003052018 MEKANİZMA TEKNİĞİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; mekanizmaların temel kavramlarını, mekanizmalarda hareket iletiminin analiz metodlarını, dişli çark ve kam mekanizmalarının kinematiğini öğrencilere vermektir.


Dr. Öğr. Üyesi Aysun BALTACI


1 Öğrenciler için geliştirme fırsatı 1. Mekanizma tekniğinde temel kavramların öğrenilmesi
2 2. Mekanizmaların konum analizi ve bir hareket çevrimi boyunca konum değişimlerinin öğrenilmesi
3 3. Ani dönme merkezlerinin ne anlama geldiğinin, çeşitlerinin, nasıl bulunduğunun ve bu merkezlerde mekanizma uzuvlarının hızlarının ne olduğun öğrenilmesi
4 4. Mekanizmaların hızlarının bulunma yöntemlerini belirlemek ve bir hareket çevrimi boyunca uzuvların hız analizlerini yapabilme becerisi
5 5. Mekanizmaların ivme analizlerini yapabilme becerisi
6 6. Dişli mekanizmalarda hızların hesaplanması
7 7. Kam mekanizmalarının temel kavramlarını ve uydu çeşitlerini öğrenme, ve hız analizlerini yapabilme

Birinci Öğretim


Ön koşulu olan ders yoktur.


Yok


1. Mekanizma tekniğinde temel kavramlar, Mekanizmaların serbestlik derecesi-Rehberli Problem Çözümü 2. Mekanizmaların konum analizi-Rehberli Problem Çözümü 3. Ani dönme merkezleri-Rehberli Problem Çözümü 4. Mekanizmalarda hız analizine giriş-Rehberli Problem Çözümü 5. Hız analizi ve uygulama problemleri-Küçük Sınav Problemleri nin Çözümü 6. Mekanizmalarda ivme analizine giriş-Rehberli Problem Çözümü 7. İvme analizi ve uygulama problemleri -Ödev Problemlerinin Tartışılması 8. Dişli çark dizileri, Dişli çark mekanizmaları ve sınıflandırılması-Rehberli Problem Çözümü 9. Uydu dişli çark mekanizmaları-Rehberli Problem Çözümü 10. Konik dişli çark mekanizmaları-Rehberli Problem Çözümü 11. Ara Sınav-Arasınav Problemrinin Çözümü 12. Uydu dişli çark mekanizmaları ve Konik dişli çark mekanizmaları ile ilgili uygulamalar-Rehberli Problem Çözümü 13. Kam mekanizmalarına giriş-Rehberli Problem Çözümü 14. Kam mekanizmaları çeşitleri ve uygulamaları-Rehberli Problem Çözümü 15. Uydu tipleri-Rehberli Problem Çözümü 16. Final Sınavı


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1.Mekanizma tekniğinde temel kavramlar, Mekanizmaların serbestlik derecesi-Rehberli Problem Çözümü
2 2.Mekanizmaların konum analizi-Rehberli Problem Çözümü
3 3. Ani dönme merkezleri-Rehberli Problem Çözümü
4 4 Mekanizmalarda hız analizine giriş Rehberli Problem Çözümü
5 5.Hız analizi ve uygulama problemleri Küçük Sınav Problemleri nin Çözümü
6 6.Mekanizmalarda ivme analizine giriş Rehberli Problem Çözümü
7 7.İvme analizi ve uygulama problemleri Ödev Problemlerinin Tartışılması
8 8.Dişli çark dizileri, Dişli çark mekanizmaları ve sınıflandırılması Rehberli Problem Çözümü
9 9. Uydu dişli çark mekanizmaları Rehberli Problem Çözümü
10 10.Konik dişli çark mekanizmaları Rehberli Problem Çözümü
11 11.Ara Sınav
12 12.Uydu dişli çark mekanizmaları ve Konik dişli çark mekanizmaları ile ilgili uygulamalar Arasınav Problemrinin Çözümü
13 13.Kam mekanizmalarına giriş Rehberli Problem Çözümü
14 14.Kam mekanizmaları çeşitleri ve uygulamaları Rehberli Problem Çözümü
15 15.Uydu tipleri Rehberli Problem Çözümü
16 16.Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Sabuncu, Mustafa, Analitik Çözümlü Örneklerle Mekanizma Tekniği, MMO Yayınları, No:12, 2000. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Söylemez, Erez, Mechanisms, Middle East Technical, University Yayınları No:64.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Staj yoktur.


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
Toplam İş Yükü (saat) 87

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4 4
ÖÇ 6 4 4 4
ÖÇ 7 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek