GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507003272018 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS Ders 3 5 5,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilerin hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile ilgili mühendislik problemlerini çözme becerisini kazanmasıdır.


Prof. Dr. Aydogan Ozdamar & Doç. Dr. Utku Senturk


1 Diferansiyel akış analizini anlamak
2 Viskoz iç akışların simülasyonunu yapabilmek.
3 Türbülans modelleme yöntemlerini anlamak
4 Dış akışların simülasyonunu yapabilmek.
5 Sıkıştırılabilir akışların simülasyonunu yapabilmek.
6 Ard işlem ile ilgili teknikleri kavramak.

Birinci ÖğretimYok


Diferansiyel akış analizi, Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinde kullanılan nümerik yöntemlere genel bakış, ideal akışların simülasyonları, viskoz iç akışların simülasyonları, türbülansın modellenmesi, dış akışların simülasyonları, sıkıştırılabilir akışların simülasyonları, Ard işlem teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş: Akışkanlar mekaniği tekrarı. Sayısal yöntemler. HAD nedir? Rehberli Problem Çözümü
2 Diferansiyel Akış Analizi: Kinematik. Korunum denklemleri. Plakalar arasındaki laminer akışın analitik çözümü. Rehberli Problem Çözümü
3 Sonlu Hacimler Yöntemi: Ayrıklaştırma. Sınır koşullarının uygulanması. Paralel plakalar arasındaki hız profilinin sonlu hacimler yöntemi ile hesaplanması. Rehberli Problem Çözümü
4 Sonlu Hacimler Yöntemi: Ayrıklaştırma. Sınır koşullarının uygulanması. Paralel plakalar arasındaki hız profilinin sonlu hacimler yöntemi ile hesaplanması. Rehberli Problem Çözümü
5 İdeal akışların HAD ile modellenmesi: Bernoulli denkleminin temel akışlara uygulanması. Statik, dinamik, durma ve toplam basınç. Bir boru branşmanındaki akışın HAD ile modellenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
6 Viskoz İç Akışlar: Laminer ve türbülanslı akışlar. Boru kayıpları ve yerel kayıpların hesabı. Bir boru akışının HAD ile modellenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
7 Viskoz İç Akışlar: Laminer ve türbülanslı akışlar. Boru kayıpları ve yerel kayıpların hesabı. Bir boru akışının HAD ile modellenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
8 Ara Sınav
9 Dış Akış: Direnç ve kaldırma. Ahmed cismi üzerindeki otomotiv aerodinamiğinin HAD ile modellenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
10 Boyut Analizi ve Modelleme: Boyutlar. Birimler. Benzeşim. Bir silindir üzerindeki direncin HAD ile modellenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
11 Sıkıştırılabilir Akış: Durma özellikleri. Mach sayısı. 1 boyutlu izentropik akış. Bir yakınsak ıraksak lülede izentropik akışın HAD ile modellenmesi. Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
12 Turbomakineler: Pompalar. Enerji hesabı. Benzeşim. Bir pompanın performansının HAD ile belirlenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
13 Turbomakineler: Pompalar. Enerji hesabı. Benzeşim. Bir pompanın performansının HAD ile belirlenmesi Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
14 Isı Transferi içeren akışlar: Isıtılan bir borudaki akış. Isı değiştiricilerin analizi. Bir ısı değiştirici içindeki akışın HAD ile modellenmesi. Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
15 Isı Transferi içeren akışlar: Isıtılan bir borudaki akış. Isı değiştiricilerin analizi. Bir ısı değiştirici içindeki akışın HAD ile modellenmesi. Rehberli Problem Çözümü, Bilgisayar uygulaması
16 Final Sınavı

1. Çengel YA, Cimbala JM, Fluid Mechanics Fundamentals and Applications, Third Edition in SI Units, McGraw-Hill, 2014, NY. 2. Versteeg, Malalasekera. "An Introduction to Computational Fluid Dynamics. Pearson, 2007, Essex.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 34
Quiz 2 66
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 140

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 4
ÖÇ 2 3 4
ÖÇ 3 3 4
ÖÇ 4 3 4
ÖÇ 5 3 4
ÖÇ 6 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek