GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004192020 NUMERICAL THERMODYNAMICS Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, tüm sistemlerdeki termodinamik ve enerji dengesi prensiplerinin (yasalarının) öğretilmesidir. Daha ziyade, teknik problemlere odaklanılacaktır. Matematik gibi termodinamik de diğer bilim kollarına uygulanabilecek evrensel prensiplere sahiptir. Derslerde bu yaklaşım izlenecektir.


Doç. Dr. Mustafa Turhan ÇOBAN


1 Termodinamiğin yasalarını genel ve mühendislik problemlerine uygulayabilme
2 Numerik termodinamiğin temel prensiplerini öğrenebilme
3 Teknolojik uygulamalarda maliyet unsuruyla birlikte çevresel kaygıları da gözeterek final mühendislik yargılarına varabileceklerdir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Termodinamiğin genel prensipleri: Termodinamik ve enerji. Kapalı ve açık sistemler. Hal ve denge. Prosesler ve çevrimler. Saf maddelerin özelikleri. Faz değişim diyagramları. Hal denklemleri. Kapalı ve açık sistemler için termodinamik yasaları YAnma ve yanma sistemleri, nemli havanın prosesleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Callen postulatları, Termodinamik denge tanımı
2 Klasik yaklaşımlar ve tanımlar, termodinamiğin birinci, ikinci kanunları
3 Legendre transformalrı ve Maxwell bağıntıları
4 Termodinamik Hal denklemleri
5 Faz değişim bölgeleri ve hal denklemleri
6 Thermodinamik güç çevrimleri
7 Thermodynamic soğutma çevrimleri
8 Yanme temel
9 Yanma, kimyasal denge, kimyasal kinetik
10 Nemli havanın termodinamiği, psikometre
11 termodinamik sistemlerin ve çevrimlerin optimizasyonu
12 Termodinamik sistemlerin gerçek zama modellenmesi

Çengel Y. A., Boles, M. A., Thermodynamics: An Engineering Approach, McGraw-Hill, 1994. Van Wylen, G., Sonntag, R., Borgnakke, C., Fundamentals of Classical Thermodynamics, John Wiley & Sons, Inc., 1994. M. Turhan ÇOBAN, Numerical Thermodynamics, http://www.turhancoban.com/kitap/NUMERICAL%20THERMODYNAMICS.pdfYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 1 11 11
Proje Hazırlama 1 11 11
Proje Sunma 1 10 10
Seminer 1 10 10
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 12 4 48
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek