GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Hesaplamalı akışkanlar dinamiğinin endüstriyel uygulamalardaki önemini anlamak.
2 Türbülans modellerinin kısıtlarını kavramak, pratik uygulamalarda bunları verimli olarak kullanmak.
3 Isı transferi içeren akış problemlerinin simülasyonlarını yapmayı öğrenmek.[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel tekrar: Korunum Denklemleri
2 Sonlu Hacimler Yöntemi'ne Giriş
3 Nümerik hata ve sebepleri
4 Modern HAD yazılımlarının kullanımı: Geometri oluşturma, ağ örme, çözüm, akış görselleştirme.
5 Türbülans Modelleri ve Kısıtları
6 Bir Boru İç Akışında Türbülans Modellerinin Değerlendirilmesi
7 Bir Boru İç Akışında Türbülans Modellerinin Değerlendirilmesi
8 Bir Boru İç Akışında Türbülans Modellerinin Değerlendirilmesi
9 Ara sınav
10 Isı Transferi İçeren Türbülanslı Boru Akışlarının Modellenmesi
11 Isı Transferi İçeren Türbülanslı Boru Akışlarının Modellenmesi
12 Isı Transferi İçeren Türbülanslı Boru Akışlarının Modellenmesi
13 Ard-İşlem Teknikleri: Değişkenlerin Dosyaya Yazdırılması
14 Ard-İşlem Teknikleri: Ana Değişkenlerin İntegrasyonu
15 Ard-İşlem Teknikleri: Akış Görselleştirme
16 Final SınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 1 1 1
Bireysel Çalışma 15 6 90
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek