GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004172020 GAZ DİNAMİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin gaz dinamiğinin temellerini ve uygulamalarını öğrenmesidir.


Prof. Dr. Aydoğan ÖZDAMAR


1 Bir boyutlu zamandan bağımsız sıkıştırılabilir akış problemlerini ifade etme ve çözme
2 Normal şokta basınç-yoğunluk ve sıcaklık değişimlerinde şartların türetilmesi
3 Prandtl-Meyer genişleme dalgasında akış şartlarındaki değişimleri belirleyebilme
4 Zamandan bağımsız bir boyutlu bir problemin nümerik analizini yapabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temel bilgileri, • Sıkıştırılabilir akışlara giriş, izantropik akış, • Normal şok dalgaları; hareketli ve yansımış şok dalgaları, • Sabit kesitli kanallarda sürtünmeli akış; Fanno çizgisi, sürtünme etkisi nedeni ile boğulma, • Sabit kesitli kanallarda ısı transferli akış; Rayleigh çizgisi, ısı transferi nedeni ile boğulma, • Yalıtılmamış kanallarda izoterm sürtünmeli akış, • İki boyutlu süpersonik daimi akışlar; eğik şok dalgaları, Prandtl Meyer akışı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gaz Dinamiğine Giriş
2 Temel Termodinamik-Akışkanlar Mekaniği Bilgilerinin Tekrarı
3 Normal Şok
4 Mach Sayısı ve Sıkıştırılabilir Akış
5 Normal Şokta Fiziksel Özellik Bağıntıları
6 Kanallarda Normal Şok: Boğaz ve Rezervuar Şartları
7 Normal Şok Örnek Problemleri
8 Eğik Şoka Giriş
9 Eğik Şokta Fiziksel Özellik Bağıntıları
10 Eğik Şok Örnek Problemleri
11 Ara Sınav
12 Şoklarda Basınç-Sapma İlişkileri
13 Genişleme Dalgalarına Giriş (Prandtl Meyer Genişlemesi)
14 Alan-Mach Sayısı İlişkisi
15 Kararsız Şok Dalgaları: Şok Tüpü
16 Final Sınavı

1. Aksel, M.H., Eralp, O.C, “Gas Dynamics”, Prentice Hall, Inc., 1994. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Zucker, R.D., Biblarz, O., “Fundamentals of Gas Dynamics”, John Wiley and Sons, Inc., 2002. 2. Oosthuizen, P.H., Carscallen, W.E., Compressible Fluid Flow, McGraw Hill Companies, Inc., New York, 1997. 3. Zucrow, M.J., Hoffman, J.D, “Gas Dynamics”, Vol. 1, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1976. 4. Liepmann, H.W., Roshko, A., “Elements of Gas Dynamics”, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1957. 5. Shapiro, A.H., “The Dynamics and Thermodynamics of Compressible Fluid Flow”, Vol. 1, The Ronald Press Company, New York, 1953.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 30 30
Final Sınavı 1 50 50
Derse Katılım 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek