GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004452020 GÜNEŞ ENERJİSİ VE UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencilerin, özellikle güneş enerjisi kullanımlı sıcak su hazırlama ile ilgili proje, tasarım temellerini öğrenmesini sağlamak. Güneş Enerjisinin termal uygulamaları ile ilgili temel bilgilerin verilmesini sağlamak.


Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN GÜRLEK


1 Güneş Enerjisi Temellerinin öğrenilmesi
2 Gölge Analizi hakkında bilgi edinilmesi
3 Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemleri hakkında bilgi edinilmesi
4 Projelendirme İlkelerinin öğrenilmesi
5 Güneş Enerjisi Toplayıcıları Genel Standartlarının öğrenilmesi
6 Örnek Projelendirme Hesaplamalarının öğrenilmesi
7 Hibrit Sistemler hakkında bilgi edinilmesi
8 Yüzme Havuzu Isıtma Sistemleri hakkında bilgi edinilmesi
9 Sıcak Havalı Isıtma Sistemleri ve Diğer Uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Güneş Enerjisi temel tanımlamalar, gölgeleme hesaplamaları, güneş enerjili sıcak su hazırlama analizi, proje tasarım ilkeleri, güneş kollektörleri standartları, proje tasarım uygulama ve hesaplama, hibrid sistemler, güneş havuzları ısıtma sistemleri, sıcak hava ile ısıtma sistemlerinin temelleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Güneş Enerjisi Temelleri
2 Gölge Analizi
3 Güneş Enerjili Sıcak Su Hazırlama Sistemleri
4 Projelendirme İlkeleri
5 Projelendirme İlkeleri
6 Projelendirme İlkeleri
7 Ara Sınav+Proje
8 Güneş Enerjisi Toplayıcıları Genel Standartlar
9 Örnek Projelendirme Hesaplamaları
10 Örnek Projelendirme Hesaplamaları
11 Örnek Projelendirme Hesaplamaları
12 Hibrit Sistemler
13 Yüzme Havuzu Isıtma Sistemleri
14 Sıcak Havalı Isıtma Sistemleri ve Diğer Uygulamalar
15 Sıcak Havalı Isıtma Sistemleri ve Diğer Uygulamalar
16 Final Sınavı

1.Hsieh, J.S."Solar Energy Engineering" Prentice Hall 1986. 2.Güneş Enerjisiyle Sıcak Su Hazırlama Sistemleri Kurs Notları MMO, Mersin Şubesi 2007. 3. Goswami D.Y., Kreith F., Kreider J.F. "Principles of solar engineering", Taylor and Francis, 2000. 4. Duffie J.A., Beckmann W.A., "Solar Engineering of thermal processes", John-Wiley, 2006. 5.Eicker U., "Solar Technologies for Buildings",John-Wiley, 2003. 6. Kalogirou , Soteris, "Solar energy engineering : processes and systems", Elsevier, 2009.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 2 14 28
Proje Hazırlama 1 30 30
Bireysel Çalışma 1 22 22
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5
ÖÇ 2 5 5
ÖÇ 3 5 5
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 5 5
ÖÇ 6 5 5
ÖÇ 7 5 5
ÖÇ 8 5 5
ÖÇ 9 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek