GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004532020 INTRODUCTION TO COMBUSTION Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


İngilizce


Öğrencilere gaz, sıvı ve katı yakıtların yanması hakkında temel bilgileri vermek ve örneklerle, yanma sistemleri, yanma verimi, emisyon gibi alanlardaki temel uygulama pratiklerinin göstermektir.1 yanma teorilerinin öğrenilmesi
2
3
4
5


Yok


Yok


• Kimyasal reaksiyon ifadeleri, stokyometrik bağıntılar; Temel termodinamik tanımlar, karışım oranı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı; Sonlu hızlı kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge, Yanma kinetiği, reaksiyon hızı, hız katsayıları, Arhenius modeli, kompleks kimyasal reaksiyonlar ve disosiyasyon, denge sabitlerinin ve bileşenlerin hesabı, hidro karbon yakıtlar için yanma modeli, alev sıcaklığı hesabı; Dengeye erişmemiş prosesler, kısmi denge kabulü, hassasiyet analizi; Kinetik eşitlikler • Reaksiyon sayısının indirgenmesi, yarı denge durumu kabulü, oksijen-hidrojen, hava-metan/diğer hidrokarbon yakıtlar için indirgeme modeleri; Tıutuşma ve patlama teorileri, tutuşma sıcaklığı, tutuşma geçikmesi, patlama limitleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kimyasal reaksiyon ifadeleri, stokyometrik bağıntılar; Temel termodinamik tanımlar, karışım oranı, ısıl değer, adyabatik alev sıcaklığı; Sonlu hızlı kimyasal reaksiyonlar, kimyasal denge,
2 Yanma kinetiği, reaksiyon hızı, hız katsayıları, Arhenius modeli, kompleks kimyasal reaksiyonlar ve disosiyasyon, denge sabitlerinin ve bileşenlerin hesabı,
3 hidro karbon yakıtlar için yanma modeli, alev sıcaklığı hesabı;
4 Dengeye erişmemiş prosesler, kısmi denge kabulü, hassasiyet analizi; Kinetik eşitlikler
5 Reaksiyon sayısının indirgenmesi,
6 yarı denge durumu kabulü, oksijen-hidrojen, hava-metan/diğer hidrokarbon yakıtlar için indirgeme modeleri;
7 Tıutuşma ve patlama teorileri, tutuşma sıcaklığı, tutuşma geçikmesi, patlama limitleri
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1. K. Kuo, Principles of Combustion, John Wiley & Sons, New York, 1986. 2. S.R. Turns, An Introduction to Combustion, S.R. Turns, McGraw Hill Inc., New York, 1996. 3. J. Warnatz, U. Mass, R.W. Dibble, Combustion, Springer Verlag, Berlin, 1996.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Proje Hazırlama 1 12 12
Proje Sunma 1 12 12
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 11 6 66
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek