GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008252020 OTOMOTİV KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı öğrencilerin taşıt dinamiğinin ve taşıtların stabilitesinin kontrolünün altında yatan teori hakkında fikir sahibi olmasını sağlamaktır.1 Aktif kontrol sistemlerinin önemi ve araç tasarım sürecindeki yerini bilir.
2 Temel aktif kontrol sistemlerinin nasıl çalıştığını kavrar.
3 Temel aktif kontrol sistemlerini Matlab ortamında simüle edebilir.
4
5


Yok


Yok


Taşıtların modellemesine giriş, Tekerlerin modellenmesi, Teker-yer temas hızlarının hesaplanması, Sürtünme katsayısının hesaplanması, Lastik karakteristikleri, Bütün olarak taşıt modeli, Şasinin ötelenmesi, Şasinin dönmesi, Sadeleştirilmiş nonlineer iki tekerli taşıt modeli, Taşıt stabilite analizi, Taşıt hızının hesaplaması, Taşıt yalpalama hızının hesaplanması, Taşıt yuvarlanma kuvvetlerinin hesaplanması, ABS kontrol sistemleri, Anti-roll kontrol sistemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin tanıtımı.
2 Hal-geri beslemeli stabil denetleyici döngülerinin tasarımı.
3 Stabil hal gözlemci yapılarının tasarımı.
4 ABS (Anti Blokaj Sistemi) nin açıklanması ve türetilmesi.
5 ABS (Anti Blokaj Sistemi) nin açıklanması, türetilmesi ve benzetimi.
6 ASR (Anti Slip Regulasyonu) nin açıklanması ve türetilmesi.
7 ASR (Anti Slip Regulasyonu) nin açıklanması, türetilmesi ve benzetimi.
8 ESP (Elektronik Stabilite Programı) nin açıklanması ve türetilmesi.
9 ESP (Elektronik Stabilite Programı) nin açıklanması ve türetilmesi ve benzetimi.
10 ESP (Elektronik Stabilite Programı) nin açıklanması ve türetilmesi ve benzetimi.
11 Ara sınav
12 ROP-Devrilme Önleme Sistemi’nin açıklanması ve türetilmesi
13 ROP-Devrilme Önleme Sistemi’nin açıklanması ve türetilmesi
14 ROP-Devrilme Önleme Sistemi’nin açıklanması ve türetilmesi ve benzetimi.
15 Proje
16 Final Sınavı

-


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek