GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004232020 KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; kırılma mekaniği problemlerinin mühendislik yapılarına uygulanması ve kırılma mekaniğinin temelleri hakkında genel bir bilgi vermektir. Öğrencinin, lineer ve lineer olmayan (nonlinear) kırılma mekaniği bilgisi kazandırılması, mühendislik yapılarında kırılma analizi yapabilmesi, geliştirilmiş modeller önermesini sağlamak amaçlanmaktadır


Prof. Dr. Yeliz PEKBEY


1 Kırılma mekaniğinin öğrenilmesi
2 Kırılma problemlerinde çözüm yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi,
3 Kırılma problemlerinde çözüm yöntem ve tekniklerinin öğrenilmesi,
4 Yorulma hasarının öğrenilmesi ve yorulmanın kırılma mekaniğine uygulanması,
5 Yorulma hasarının öğrenilmesi ve yorulmanın kırılma mekaniğine uygulanması,
6 Kırılma mekaniği konusundaki problemleri anlayabilme ve ilgili problemleri çözme becerisi

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Kırılma Mekaniği ve Genel Kavramlar • Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEFM) • Elasto-plastik kırılma Mekaniği (EPFM) • Kırılma Tokluğu Deneyleri • Çatlak İlerleme Mekanizmaları • Yorulma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kırılma Mekaniğine Giriş ve Temel Kavramlar : kırılma mekaniğinin önemi, gerilme yığılması, mikro çatlaklar ve Griffith modeli
2 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEFM): Enerji dengesi yaklaşımı, gerilme şiddet faktörü yaklaşımı,Kırılma Modları, Mod I, Mod II, Mod III, Karışık Modlu Kırılma
3 Lineer Elastik Kırılma Mekaniği (LEFM): Kırılma Tokluğu, Belirli geometriler için gerilme şiddet faktörleri, Gerilme Şiddet faktörünün analitik ve nümerik metodlarla belirlenmesi
4 Elasto-plastik Kırılma Mekaniği (EPFM): Çatlak ucu plastik bölge ve hesaplanması, düzlem gerilme, düzlem şekil değiştirme durumları
5 Kırılma Tokluğu Deneyleri: Kırılma Tokluğunun belirlenmesinde deneysel yöntemler, Statik kırılma tokluğu deneyleri, düzlem şekil değiştirme kırılma tokluğu
6 Kırılma Tokluğu Deneyleri: Elasto-plastik kırılma tokluğu deneyleri, CTOD Metodu, J- İntegrali,
7 Kırılma Tokluğu Deneyleri: Kırılma Tokluğuna etki eden parametreler
8 Çatlak İlerleme Mekanizmaları: Çatlak ilerleme denklemleri
9 Çatlak İlerleme Mekanizmaları: Kırılma türleri, Sünek Kırılma, Gevrek Kırılma, Taneler Arası kırılma, taneler içi kırılma
10 Çatlak İlerleme Mekanizmaları: Yorulma Sonucu çatlak oluşumu
11 Ara Sınav
12 Yorulma: Yorulma ile ilgili temel kavramlar, Yorulma ömrünü etkileyen mekanik faktörler:gerilme yiğilmasi, yüzey özellikleri, artık gerilmeler
13 Yorulma: Yorulma ömrünü etkileyen metalurjik faktörler: tane boyutu,mikroyapı, oryantasyon, yorulmaya göre tasarım
14 Dönem Projesi Sunumları
15 Dönem Projesi Sunumları
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: 1. Vardar, Öktem, “Fracture Mechanics”, Boğaziçi University Publication, İstanbul, 1988. 2. Yayla Paşa, “Kırılma Mekaniği”, Çağlayan Kitapevi, 2007. YARDIMCI KİTAPLAR: 1. Analysis of Metallurgical Failures, V. J. Colangelo, F. A. Heiser Wiley-Interscience Publication, 1987. 2. Colangelo, V.J., Heiser F.A., “Analysis of Metallurgical Failures”, Wiley Interscience Publication, 1974.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Sunma 1 2 2
Proje Hazırlama 1 15 15
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 20 40
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 5 5 5 5
ÖÇ 2 5 5 5 5
ÖÇ 3 5 5 5 5
ÖÇ 4 5 5 5 5
ÖÇ 5 5 5 5 5
ÖÇ 6 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek