GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004712020 KAYNAK TEKNİĞİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Ders sonunda, öğrencinin; kaynak terminolojisine aşina olması, kaynak yöntemleri ve donanımlarını kavraması ve belirli bir kaynaklı imalat için uygun olan yöntemi seçebilmesi amaçlanmaktadır.


Dr. Öğr. Üyesi Serdar KARAOĞLU


1 Kaynak proseslerini ve uygulama alanlarını tanımlayabilme ve kıyaslayabilme.
2 Verilen malzemeleri kalıcı olarak birleştirebilmek için, en uygun kaynak prosesini seçebilme yeteneği.
3 Kaynak hatalarını tanımlayabilme, oluşum sebeplerini ve önleme yollarını açıklayabilme becerisi.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ark kaynağının esasları. Kaynak makineleri. Kaynak elektrotları. Örtülü elekrod ile ark kaynağı. Tungsten Inert Gaz (TIG) Kaynağı. Plazma kaynağı. Metal Inert Gaz/Metal Aktif Gaz Kaynağı (MIG-MAG). Tozaltı kaynağı. Kaynak metalurjisi . Kaynak kabiliyeti ve kaynak kalitesi. Kaynağın ısıl işlemi. Elektrik Direnç kaynağı (Nokta, dikiş, alın, yakmalı alın kaynağı). Sürtünme kaynağı, Ultrason kaynağı, Elektron ışını kaynağı, Lazer kaynağı, Difüzyon kaynağı, Soğuk basınç kaynağı, Patlamalı kaynak, Alümina termit kaynağı. Lehimleme. Termik kesme yöntemleri Kaynak Yönteminin seçimi. İş güvenliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanımlama, Sınıflandırma, Gaz Ergitme kaynağı.
2 Ark kaynağının esasları, Elektrik arkı ve özellikleri, Ark üflemesi, Malzeme geçişi, Kaynak işleminde temel ayarlar
3 Kaynak makinaları ve özellikleri.
4 Kaynak Elektrodları, Sınıflandırma, Örtülü elektrodlar, Elektrod seçimi.
5 Elektrik ark kaynağında birleştirme türleri ve kaynak pozisyonları.
6 Örtülü elekrod ile ark kaynağı. Örtülü elekrod ile ark kaynağında kaynak parametrelerinin seçimi.
7 Tungsten Inert Gaz (TIG) Kaynağı. Plazma kaynağı.
8 Metal Inert Gaz/Metal Aktif Gaz Kaynağı (MIG-MAG).
9 Tozaltı kaynağı.
10 Arasınav
11 Kaynak metalurjisi. Kaynak kabiliyeti ve kaynak kalitesi. Kaynağın ısıl işlemi.
12 Elektrik Direnç kaynağı (Nokta, dikiş, alın, yakmalı alın kaynağı). Sürtünme kaynağı, Ultrason kaynağı.
13 Elektron ışını kaynağı, Lazer kaynağı, Difüzyon kaynağı, Soğuk basınç kaynağı, Patlamalı kaynak, Alümina termit kaynağı. Lehimleme.
14 Termik kesme yöntemleri.
15 Kaynakta iş güvenliği.
16 Final exam

1. Gourd, L.M. (Çev.: Eryürek,B., Bodur, O.& Dikicioğlu, A.) “Kaynak Teknolojisinin Esasları”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 1995. 2. Cary H. B., “Modern Welding Technology”, Prentice Hall. 1998Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 117

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek