GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004732020 METALLERE PLASTİK ŞEKİL VERME Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Ders sonunda öğrencilerin; • Plastik şekil vermenin mekanik ve metalurjik esasları ile ilgili temel kavramları ve teknik terimleri kavraması, • Hacimsel şekil verme ve saç metal şekillendirmedeki, şekil verme gerilmesi, kuvveti ve gücünü hesaplaması amaçlanmaktadır.


Dr.Öğretim Üyesi Serdar KARAOĞLU


1 Plastik Şekil Vermenin Mekanik esaslarını, deformasyon gerilmesini ve buna etki eden faktörleri kavrayabilme.
2 Plastik Şekil Vermenin Metalurjik esaslarını (kayma sistemleri, dislokasyonlar, yeniden kristalleşme, ...) kavrayabilme.
3 Belirli bir parçanın imalatı için en uygun olan plastik şekil verme yöntemini seçebilme.
4 Dövme kalıplarının tipleri ve dövme işleminin temel tasarım prensiplerini kavrayabilme.
5 Dövme ve haddelemede kuvvet ve güç ihtiyacını hesaplayabilme.
6 Extrüzyon ve çekme yöntemlerinin temel hesaplamalarını yapabilme.
7 Saç şekillendirme yöntemleriyle ilgili temel hesaplamaları yapabilme.
8 Çeşitli plastik şekil verme yöntemlerinde oluşan kusurların oluşum sebepleri ve önleme çarelerini kavrayabilme.
9 Metal şekillendirme ile ilgili bir simulasyon programını kullanabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Plastik şekillendirmenin esasları. Hacimsel şekillendirilebilirlik. Saç malzemelerin şekillendirilebilirliği. Plastik şekillendirme mekaniği. Kütlesel deformasyonun analizi. Saç işlemenin analizi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Plastik Şekillendirmenin Esasları
2 Genel çalışma şartları. Metal şekillendirmede kullanılan makineler (presler).
3 Sıcak işleme, Soğuk biçimlendirme ve tavlama
4 Kütlesel deformasyon işlemleri. Malzemelerin kütlesel şekillendirilebilirliği.
5 Saç metal işleme teknikleri. Saç malzemelerin şekillendirilebilirliği
6 Plastik Şekillendirme Mekaniği
7 Temel kavramlar Plastik sekillendirme islemlerinin analizi
8 Kütlesel deformasyon: Temel yaklaşım - Kuvvetler, Basınçlar
9 Kütlesel deformasyon: Homojen olmayan deformasyonun etkileri
10 Sürtünmenin etkileri
11 Arasınav
12 Saç işlemenin analizi
13 Kesme, bükme germe islemleri.
14 Plastik şekil verme problemlerinde bilgisayar kullanımı. Dönem ödevlerinin sunumu.
15 Plastik şekil verme problemlerinde bilgisayar kullanımı. Dönem ödevlerinin sunumu.
16 Final

Tlusty ,J. “Manufacturing engineering and equipment”, Prentice Hall, 2000. Çapan, L. “Metallere Plastik Şekil Verme”, Çağlayan Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul, 1999.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 50
Ev Ödevi 1 50
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 50

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Ev Ödevi 1 50 50
Toplam İş Yükü (saat) 122

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek