GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004832020 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Günümüzde ezici rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi haline gelmiş olup işletmelerin ayakta kalabilmesi için kaliteye önem olmazsa olmazlar arasındadır. Bu nedenle de her işletme kalite kontrol teknikleri ve standartları kullanmaktadır. Öğrencilerin bu derste Genel kalite ve kalite kontrol, standart ve standardizasyon, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, Kalite güvence sistemleri ve kalite maliyetleri konularında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.


Department LecturersBirinci Öğretim


Yok


Yok


Kalite, kalite kontrolü, kaliteye etkileyen faktörler, kalite kontrolünün işletmeye olan katkıları, kalite kontrol teknikleri, istatistiksel kalite kontrol, standart ve standardizasyon, muayene, kalite maliyetleri, kalite güvence sistemleri, toplam kalite kontrolü.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık

Ders notları dersi veren öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam İş Yükü (saat) 0

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek