GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004872020 FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Modern üretim tekniklerini benimsetmek, İşletmenin kalite ve maliyet yönetimi konusundaki faaliyetleri hakkında bilgiler vermek, Verimlilik, ekonomiklik, etkinlik ve kârlılık arasındaki ilişkileri göstermek, İşletmelerin yatırım projeleri ve stok politikaları hakkında bilgiler vermek, Üretimin organizasyonu ve iş analizi hakkında bilgilendirmek1 Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdünün aşamalarını kavrayabilme
2 Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdünü uygulayabilme
3 Ürün geliştirme süreçlerini açıklayabilme
4 Süreç tasarımı kavramını açıklayabilme
5 Süreç tekniklerini açıklayabilme
6 İşyeri tasarımını açıklayabilme
7 Görev tasarımını açıklayabilme
8 Tekstil işletmelerinde iş ölçümlemesi uygulayabilme
9 Tekstil işletmelerinde üretim planlaması uygulayabilme
10 Materyal yönetimini açıklayabilme
11 Stok yönetimini açıklayabilme
12 Tam zamanında üretim sisteminin özelliklerini kavrayabilme
13 Modern üretim tekniklerini açıklayabilme
14 Kalite yönetiminin özelliklerini kavrayabilme
15 Tekstil işletmelerinde verimlilik analizlerini uygulayabilme


Yok


Yok


Bir işletmenin yatırımdan üretime kadar olan süreçleri, tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü ve aşamaları, imalat sistemleri ve ürün geliştirme süreçleri, süreç tasarımı ve süreç teknikleri, işyeri düzeni ve tasarımı, görev tasarımı, iş ölçümlemesi, üretim planlaması ve programlaması süreçleri, materyal yönetimi, stok yönetimi, tam zamanında ve yalın üretim sistemleri, modern üretim teknikleri, kalite yönetimi, verimlilik analizleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fabrika organizasyonunun kapsamı ve içeriği hakkında bilgilendirme
2 Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü-1
3 Tekstil işletmelerinde fizibilite etüdü-2
4 İmalat sistemleri ve ürün geliştirme süreçleri
5 Süreç tasarımı ve süreç teknikleri
6 İşyeri düzeni ve tasarımı
7 Görev tasarımı ve iş ölçümlemesi
8 Ara Sınav
9 Üretim planlaması ve programlaması süreci
10 Materyal ve stok yönetimi
11 Tam zamanında ve yalın üretim sistemleri
12 Modern üretim teknikleri (6 sigma-reengineering vb.)
13 Kalite yönetimi ve kalite kontrolü
14 Verimlilik analizleri

Demir H., Gümüşoğlu Ş., Üretim/İşlemler Yönetimi, Beta Basım Yayımcılık, 1994 Karayalçın İ., Fabrika Organizasyonu, Çağlayan Kitabevi, 1977 Aksöz İ., Fabrika Organizasyonu, D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Yayınları, 1999 Şahin H., Yatırım Projeleri Analizi, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2000 Usta Ö., Yatırım Projeleri ve Değerlendirilmesi, Anadolu Matbaacılık, İzmir, 1997


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 14 14
Final Sınavı 1 20 20
Derse Katılım 13 2 26
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
ÖÇ 9
ÖÇ 10
ÖÇ 11
ÖÇ 12
ÖÇ 13
ÖÇ 14
ÖÇ 15
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek