GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507008142020 THE FINITE ELEMENT METHOD Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı mühendislik problemlerini nümerik olarak çözmek için sonlu elemanlar formülasyonu, modellemesi ve çözüm metotlarını vermektir.


Prof. Dr. Hasan YILDIZ


1 Mühendislik problemlerini tanımlayabilme
2 Mühendislik problemlerini sınıflandırabilme (bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu)
3 Mühendislik problemini modelleyebilme
4 Bir sonlu elemanlar paket programı kullanarak mühendislik problemini çözebilme
5 Sonlu elemanlar modellemesinden çıkan sonuçları değerlendirebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Giriş, gerilme ve denge, sınır şartları, şekil değiştirme- deplasman ilişkisi, gerilme-şekil değiştirme ilişkisi , sıcaklık etkisi, potansiyel enerji ve denge, Bir boyutlu problemler, sonlu eleman modellemesi, Koordinatlar ve şekil fonksiyonu, potansiyel enerji yaklaşımı, Global direngenlik matrisi ve yük vektörünün oluşturulması, K nın özellikleri The Finite Element Equations; Treatment of Boundary Conditions, Kuadratik şekil fonksiyonları, sıcaklık etkileri, Kafes sistemleri, düzlem kafes sistemleri, üç boyutlu kafes sistemleri, Sabit şekil değiştirmeli üçgen elemanlar kullanımıyla iki boyurlu problemler, sonlu eleman modellemesi, Problem modelleme ve sınır şartları, Eksenel yüklemeye maruz eksenel simetrik cisimler, eksenel simetrik yükleme ve formülasyon, Sonlu eleman modellemesi, problem modelleme ve sınır şartları, İki boyutlu izoparametrik elemanlar ve numerik integrasyon, dört düğümlü dörtgen eleman, Numerik integrasyon, yüksek dereceden elemanlar, Üç boyutlu problemlerin gerilme analizi, sonlu eleman formülasyonu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş, gerilme ve denge, sınır şartları, şekil değiştirme- deplasman ilişkisi, gerilme-şekil değiştirme ilişkisi , sıcaklık etkisi, potansiyel enerji ve denge
2 Bir boyutlu problemler, sonlu eleman modellemesi
3 Koordinatlar ve şekil fonksiyonu, potansiyel enerji yaklaşımı
4 Global direngenlik matrisi ve yük vektörünün oluşturulması, K nın özellikleri The Finite Element Equations; Treatment of Boundary Conditions
5 Kuadratik şekil fonksiyonları, sıcaklık etkileri
6 Kafes sistemleri, düzlem kafes sistemleri, üç boyutlu kafes sistemleri
7 Sabit şekil değiştirmeli üçgen elemanlar kullanımıyla iki boyurlu problemler, sonlu eleman modellemesi
8 Problem modelleme ve sınır şartları
9 Ara Sınav
10 Eksenel yüklemeye maruz eksenel simetrik cisimler, eksenel simetrik yükleme ve formülasyon
11 Sonlu eleman modellemesi, problem modelleme ve sınır şartları
12 İki boyutlu izoparametrik elemanlar ve numerik integrasyon, dört düğümlü dörtgen eleman
13 Numerik integrasyon, yüksek dereceden elemanlar
14 Üç boyutlu problemlerin gerilme analizi, sonlu eleman formülasyonu
15 Genel tekrar
16 Final Sınavı

Textbook(s): Introduction to Finite Element in Engineering, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. BelegunduYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 40

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 2 2 4
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 4
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek