GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004642020 ADVANCED COMPUTER PROGRAMMING Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

LisansBu dersin amacı ileri bilgisayar programlama yöntemlerinin Makina Mühendisliği öğrencilerinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde anlatımı ve uygulamasıdır.


Prof. Dr. Hasan YILDIZ


1 Mevcut bir programdaki işlemleri analiz edebilmeli ve bu programı istenildiği şekilde değiştirebilmeli,
2 Nesneye dayalı yapıları istenilen özelliklerde ve yöntemlerle oluşturabilmeli,
3 Esnek bir data yapısı oluşturabilmeli ve bu data yapısını analiz edebilmeli,
4 Bir data yapısından ver alışverişi yapabilecek efektif ve verimli programlar yapabilmeli,
5 Görsel aletleri kullanarak görsel programlama yapabilmeli,
6 Matris işlemleri yapabilmelidir.
7 Yapısal programlama prensiplerini takip ederek verilen bir problemin çözümüne yönelik bir akış diyagramı oluşturabilmeli,
8 Uygun bir programlama dili kullanarak gelişmiş seviyede bir programı yazabilmeli, deneyebilmeli ve hataları bularak giderebilmeli,

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Algoritmalar, • Programlama teknikleri, • Grafik programlama, • Üç boyutlu matris işlemleri, • Görsel programlama, • Data işleme teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, ileri bilgisayar programlamaya giriş
2 Algoritma tasarıları
3 Algoritma tasarıları
4 Programlama teknikleri
5 Üç Boyutlu Grafik Algoritmaları
6 Üç Boyutlu Grafik Algoritmaları
7 Üç Boyutlu Matris Transformasyonları
8 Üç Boyutlu Matris Transformasyonları
9 Görsel Programlama
10 Görsel Programlama
11 Ara Sınav
12 Görsel Programlama
13 Data İşleme Teknikleri
14 Data İşleme Teknikleri
15 Programlama uygulamaları
16 Final Sınavı

1. Zhang, K., Visual Languages and Applications, Springer, New Jersey, 2007. 2. Pohl, I, C by Dissection, Addison Wessley, New York, 2001.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Gösterme 14 1 21
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 20 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek