GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004162020 FUELS AND COMBUSTION SYSTEMS Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Yakıtlar, yanma ve yakma sistemlerinin temel özelliklerini, mühendislik uygulamalarındaki yerini ve önemini tanıtmak. İlgili sistem analizi, tasarımı ve optimizasyonunda kullanılan yöntemleri öğretmek ve uygulamak.


Doç. Dr. Turhan ÇOBAN


1 Çeşitli yanma proseslerinin kimyasının anlaşılması.
2 Yanmayla bağlantılı hava kirliliğinin önemini öğrenilmesi.
3 Yakıtların yapısına, orijinine, üretim metoduna göre sınıflandırılabilmesi.
4 Yanma kinetiğinin öğrenilmesi.
5 Yanma dengesinin öğrenilmesi.
6 Çeşitli yanma sistemlerinin öğrenilmesi.
7 Yanma işlemini sonucu enerji verimliliğinin hesaplanması.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


• Fosil yakıtlar, oluşumları ve özellikleri, Yakıt analizleri ve ısıl değerleri • Yanmanın temel koşulları. Sürekli ve kesintili akımlı (ateşlemeli) yanma. Yakıtın gaz fazına geçmesi, tutuşma ve yakıt/hava karışımı mekanizmaları. Yanma reaksiyonları, kimyasal denge ve reaksiyon hızları. Yanma Stökiometrisi ve yanma hesapları. Oksijen, yakma havası gereksinimleri, yanma ürünleri ve emisyon hesapları. Yakıt hazırlama sistemleri ve işlevleri. Yakma sistemleri ve sınıflandırılması. Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri. Yakma sistemlerinin ısıl performansı ve emisyon davranışı. Yakma sistemi ve yanma odası tasarımı.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fosil yakıtlar, oluşumları ve özellikleri, Yakıt analizleri ve ısıl değerleri
2 Yanmanın temel koşulları. Sürekli ve kesintili akımlı (ateşlemeli) yanma.
3 Yakıtın gaz fazına geçmesi, tutuşma ve yakıt/hava karışımı mekanizmaları.
4 Yanma reaksiyonları, kimyasal denge ve reaksiyon hızları.
5 Yanma Stökiometrisi ve yanma hesapları.
6 Oksijen, yakma havası gereksinimleri, yanma ürünleri ve emisyon hesapları.
7 Yakıt hazırlama sistemleri ve işlevleri.
8 Yakma sistemleri ve sınıflandırılması.
9 Izgaralı, akışkan yataklı ve brülörlü yakma sistemleri.
10 Yakma sistemlerinin ısıl performansı ve emisyon davranışı.
11 Yakma sistemi ve yanma odası tasarımı.
12
13
14
15
16

1. A.DURMAZ, Kömürün Yanması, Bölüm 22, Kömür Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, İ.T.Ü. (Editör Prof.Dr.Orhan KURAL), 1998. 2. P.BASU, C.KEFA, L.JESTİN, Boilers and Burnes, Springer-Verlag, 2000. 3. J.B.HEYWOOD, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill Book Company,1988.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Rapor Hazırlama 1 25 25
Rapor Sunma 1 18 18
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 11 6 66
Toplam İş Yükü (saat) 109

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek