GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
507004702020 INTRODUCTION TO ROBOTICS Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


İngilizce


Bu dersin amacı, öğrencilerin Robotik ile ilgili kavramları tanıması ve bu kavramları ilgili problemlerde kullanması becerisini elde etmesidir.1 Eksen dönüşümleri öğrendim
2 Kinematik analizi, Kinematik sentezi öğrendim
3 Vektör ve matris yöntemini öğrendim.
4 Denavit-Hartenberg tanımlamalarını öğrendim.
5 Sylvester yoketme yöntemlerini öğrendim


Yok


Yok


Robotiğe giriş, Eksen dönüşümleri, Kinematik analiz, Kinematik sentez, Vektör ve matris yöntemi, Denavit-Hartenberg tanımlamaları, Sylvester yoketme yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Robotiğe giriş: genel kavramlar
2 Eksen dönüşümleri
3 İleriye doğru kinematik analiz: analitik ve nümerik çözüm yöntemleri
4 Geriye doğru kinematik analiz: analitik ve nümerik çözüm yöntemleri
5 Kinematik sentez: optimizasyon yöntemleri
6 Vektör Yöntemi: analitik ve çizim yöntemleri
7 Dönme ve öteleme operatörleri
8 Homojen Transformasyon Matris Metodu
9 Manipülatör kinematiği: link, mafsal, serbestlik derecesi gibi temel kavramlar
10 D-H (Denavit-Hartenberg) tanımlamaları
11 D-H uygulamaları
12 Sylvester Yoketme yöntemi
13 Vize sınavı
14 Çeşitli robot örnekleri üzerinde uygulamalar
15 Gözden geçirme
16 Final sınavı

1. Craig J., “Introduction to Robotics”, Addison-Wesley, 1986 2. Kimbrell J. T., “Kinematic Analysis and Synthesis”, Mc-Graw Hill, 1991 3. Stadler W., “Analysis and Mechatronics”, Mc-Graw Hill, 1995


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15 PÇ 16
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek