GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FİZ161 FİZİK I Ders 1 1 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı Newton Fiziğinin temel kavram ve prensiplerini öğretmek ve gerçek dünyadaki bazı ilginç uygulamalarını göstermektir.


Assist. Prof. Dr.Metin Bilge, Assist. Prof. Dr.Özgür Masalcı, Öğr.Gör.Dr.Mehmet Göz


1 1. Fiziğin temel kavram ve prensiplerini anlayabilme.
2 2. Fizik konularında düşünme ve soru sorma yeteneği kazanabilme.
3 3. Fiziğin günlük hayattaki uygulamalarını öğrenebilme.
4 4. Teknolojik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni fiziksel olayları ve özelliklerini kavrayabilme.
5 5. Branş derslerde karşısına çıkan fiziksel özelliklere ait verileri formüle edebilme ve yorumlayabilme.
6 6. Problem çözme becerisi kazanabilme.


Yok


Yok


Boyut ve Birim, Bir Boyutta Hareket, Vektörler, İki Boyutta Hareket, Newton Hareket Kanunları, Dairesel Hareket, İş ve Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerji Korunumu, Çizgisel Momentum ve Çarpışma, Katıların Dönme Hareketi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartları, Boyut Analizi, Birim Çevirme, Anlamlı Sayılar, Yer değiştirme, Ortalama Hız ve Sürat, Ani Hız ve Ani Sürat
2 İvme, Hareket Diyagramları, Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket, Serbest Düşen Cisimler
3 Koordinat Sistemleri, Vektörler ve Skalerler, Vektörlerin Bazı Özellikleri, Bir Vektörün Bileşenleri ve Birim Vektörler, İki Boyutta Yerdeğiştirme, Hız ve İvme, İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
4 Eğik Atış Hareketi, Düzgün Dairesel Hareket, Teğetsel ve Radyal İvme, Bağıl Hız ve Bağıl İvme
5 Kuvvet Kavramı, Newton’un Birinci Kanunu ve Eylemsiz Sistemler, Kütle, Newton’un İkinci Kanunu, Gravitasyon Kuvveti ve Ağırlık, Newton’un Üçüncü Kanunu, Newton Kanunlarının Bazı Uygulamaları, Sürtünme Kuvveti
6 Düzgün Dairesel Harekete Newton’un İkinci Yasasının Uygulanması, Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
7 İvmeli Sistemlerde Hareket, Direnç Kuvvetleri Altında Hareket, Sabit Kuvvetin Yaptığı İş
8 Ara Sınav
9 İki Vektörün Skaler Çarpımı, Değişen Kuvvetin Yaptığı İş, Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi, Güç
10 Potansiyel Enerji, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler, Koronumlu Kuvvetler ve Potansiyel Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptığı İş, Korunumlu Kuvvetle Potansiyel Enerji Arasındaki Bağıntı
11 Çizgisel Momentum ve Korunumu, İmpuls ve Momentum
12 Çarpışmalar, Bir Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışmalar, İki Boyutta Çarpışmalar,
13 Kütle Merkezi, Parçacıklar Sisteminin Hareketi, Roket Hareketi
14 Açısal Yerdeğiştirme, Açısal Hız ve Açısal İvme, Sabit Açısal İvmeli Dönme Hareketi, Açısal ve Doğrusal Nicelikler Arasındaki Bağıntılar, Dönme Enerjisi, Eylemsizlik Momentinin Hesabı
15 Tork, Tork ve Açısal İvme Arasındaki Bağıntı, Dönme Hareketinde İş ve Enerji
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

DERS KİTABI: R. A. Serway and R. J. Beichner, Fen ve Mühendislik için Fizik-I,Saunders College Publishing,2000(5.baskı). YARDIMCI KİTAPLAR: 1. H.D.Young and R.A.Freedman, Üniversite Fiziği-1,Pearson, Addison Wesley,2008(12.baskı). 2.D.Halliday,R.Resnick,J.Walker, Fiziğin Temelleri-1,John Wiley&Sons,INC,2005 (6.baskı)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 5 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 2 4
ÖÇ 3 5 5 4 5
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 5 5 4
ÖÇ 6 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek