GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UYG104 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GEÇİŞ Ders 1 2 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin üniversite kavramı ve anlayışı hakkında genel bilgi edinmesini; üniversite yaşamına ilişkin yönetmelik ve yönergeler konusunda bilgilenmelerini; ulusal ve uluslararası olanaklar hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve onlara üniversitenin yönetim ve hizmet birimlerini tanıtmak; öğrencilerin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere katılımını arttırmaktır.


Arş. Gör. Dr. Şükrü Sezgi ÖZKAN


1 Üniversite kavramını anlayabilme.
2 Üniversitenin çeşitli hizmet birimlerinden (kütüphane, sağlık, kültür, gözlemevi vb.) yararlanabilme.
3 Üniversitenin yönetim birimlerini tanıyabilme.
4 Üniversite yaşamına yönelik yönetmelik ve yönergeleri kavrayabilme.
5 Üniversitede bulunan bir öğrenci topluluğunun etkinliklerine katılabilme.
6 Kültürel ve bilimsel etkinlikleri takip ederek katılım alışkanlığı edinebilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Üniversite bünyesinde bulunan kütüphane, sağlık, kültür, spor, gözlemevi, sanat tarihi müzesi gibi birimler; öğrenci kulüpleri, sanat ve bilim kulüpleri; üniversitedeki ulusal ve ulusalararası olanaklar ve eğitim konuları; öğrenci işlerine ilişkin yönetmelikler; her ay İzmir’de düzenlenen bilimsel ve kültürel etkinlikler, İzmir’de bulunan müze ve arkeolojik bölgelere yapılan gezi ve bilgilendirmeler


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, faaliyet ve işleyişin açıklanması
2 Üniversite kavramı ve anlayışı
3 İzmir’de düzenlenen Mart ayı etkinliklerinin sunumu Spor Kulüpleri ile ilgili tanıtım
4 Sanat ve Bilim Kulüpleri ile ilgili Tanıtım
5 Üniversitede bulunan müze, gözlemevi gibi merkezlerin belirlenip tanıtılması
6 İzmir’de düzenlenen Nisan ayı etkinliklerinin sunumu Psikoloji Kulübü ve öğrencilerin kullanımı ile ilgili tanıtım
7 Sağlık hizmetleri, mediko, burslar hakkında bilgi verilmesi
8 Süpervizyon
9 Öğrenci İşleri hakkında bilgi verilmesi
10 Uluslararası olanaklar hakkında bilgi verilmesi
11 İzmir’de düzenlenen Mayıs ayı etkinliklerinin sunumu
12 Kütüphaneye gezi ve kütüphanedeki olanakların tanıtılması
13 İzmir’de bulunan bir müzeye gezi
14 İzmir’de bulunan arkeolojik bir bölgeye gezi düzenlenmesi
15 Sosyal sorumluluk projeleri için öğrencilerin seçilmesi
16 Final: Genel değerlendirme

YokYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Rapor Sunma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Uygulama/Pratik 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 3 30
Toplam İş Yükü (saat) 60

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4 5 4
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 3 2
ÖÇ 5
ÖÇ 6 3 5 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek